VESTHIMMERLAND: Byrådet 2018-2021 er nu vedtaget og på plads. På dagens konstituerende byrådsmøde blev de politiske poster fordelt og underskrevet.   

Her er overblikket over de 27 byrådsmedlemmer og de politiske udvalg, som tiltræder fra 1. januar 2018.

I torsdags skulle partierne hver især indlevere navnene på deres Byådsmedlemmer, som skal bestride formands- og næstformandsposterne. En fordeling som blev aftalt i forbindelse med konstitueringsaftalen på valgnatten.

Borgmester: Per Bach Laursen (V)
1. viceborgmester: Theresa Berg Andersen (F)
2. viceborgmester: Signe Nøhr (C)

Økonomiudvalget: formand Per Bach Laursen (V), Palle Jensen (A), Kurt Friis Jørgensen (V), Allan Ritter (C), Svend Jørgensen (C), Theresa Berg Andersen (F), Doris Lauritzen (A)

Sundhedsudvalget: formand Palle Jensen (A), næstformand Liselotte Lynge Jensen (O), Per Bisgaard (V), Morten Mejdahl (V), Knud Kristensen (C), Per Nyborg (C), Kirsten Moesgaard (G)

Beskæftigelsesudvalget: formand Brian Christensen (O), næstformand Kurt Friis Jørgensen (V), Liselotte Lynge Jensen (O), Peter Harbo (V), Henrik Dalgaard (C), Rasmus Vetter (A), Per Jensen (A)

Børne- og Familieudvalget: formand: Inger M. Nielsen (V), næstformand Niels Heebøll (F), Lars Andresen (V) Signe Nøhr (C) Niels Krebs Hansen (C) Rasmus Vetter (A) Doris Lauritzen (A)

Kultur- og Fritidsudvalget: formand Asger Andersen (A), næstformand Niels Heebøll (F), Per Jensen (A), Jens Lauritzen (V) Peter Harbo (V) Signe Nøhr (C) Per Nyborg (C)

Teknik- og Miljøudvalget: formand Uffe Bro, næstformand Kirsten Moesgaard (G), Jens Lauritzen (V) Lars Andresen (V) Henrik Dalgaard (C) Niels Krebs Hansen (C), Anders Kjær Kristensen (A)

Medlemmer til Børne- og Ungeudvalget: formand Per Jensen (A), stedfortræder Asger Andersen (A) Morten Mejdahl (V), stedfortræder Kurt Friis Jørgensen (V)

Vesthimmerlands Forsyning: formand Jens Lauritzen (V), næstformand: Rasmus Vetter (A), Anders Kjær Kristensen (V), Brian Christensen (O), Per Nyborg (C) og Niels Krebs Hansen (C).

Formand for Færgebestyrelsen:
formand Morten Mejdahl (V), Niels Krebs Hansen (C) og Uffe Bro (A)

Medlemmer til Fritidsrådet: Jens Lauritzen (V) Asger Andersen (A), Allan Bach Sørensen, Thomas Jensen, Bo Hansen, Søren B. Sørensen, Kim Trier, Poul Erik Pedersen, Søren V. Sørensen, A. Aage Mortensen, Eva Harbo Andersen, Gitte Rieks Jakobsen, Inga Vad Nielsen.

Valg af stedfortræder til KL´s repræsentantskab: Per Bach Laursen (V) (født medlem) og stedfortræder Theresa Berg Andersen (F)

Delegerede til KL´s kommunalpolitiske topmøde: Per Bach Laursen (V), Inger M. Nielsen (V), Svend Jørgensen (C), Theresa Berg Andersen (F), og Doris Lauritzen (A)

Medlemmer til Bevillingsnævnet: Per Bach Laursen (V), Jens Lauritzen (V), Allan Ritter (C), Doris Lauritzen (A) og Brian Christensen (O).

Medlemmer til Huslejenævnet: Nordjyske Lejere: Nicoline Brohus Sørensen. Vesthimmerlands Grundejerforening: Finn Krebs, Socialsagkyndigt medlem: Lilli Vestergaard.

Indstilling af formand for Huslejenævnet: Jurist Tina Kjær-Christensen.

Medlemmer til Beboerklagenævnet: Udsat.

Indstilling af formand for Beboerklagenævnet: Udsat.

Medlemmer til Grundlisteudvalget: Per Nørgaard, Ulla Skov, Søren Virenfeldt, Herdis Brix og Gerda V. Sørensen

Medlemmer til valgbestyrelsen ved kommunale valg: Per Bach Laursen (V), Svend Jørgensen (C), Niels Heebøll (F), Palle Jensen (A), Brian Christensen (O). Næstformand: Palle Jensen (A)

Medlemmer til valgbestyrelsen ved Folketingsvalg - Himmerlandskredsen og valgbestyrelsen ved valg til Europa-parlamentet: Per Bach Laursen (V), Svend Jørgensen (C), Niels Heebøll (F), Palle Jensen (A), Brian Christensen (O). Næstformand: Palle Jensen (A)

Udpegning af valgstyrere og -formænd mv. ved valg og afstemninger i perioden 2018-2021: Der træffes beslutning om fordeling af valgstyrere og formænd på de 14 afstemningssteder på et senere tidspunkt.

Indstilling af medlem til Skatteankenævn Aalborg: Gitte Straagaard Holm.

Vurderingsankenævn: Jens Erik Andersen.

Kredsråd vedrørende politiets virksomhed: Per Bach Laursen (V) (Født medlem)

Ekspropriationskommissionen: Jens Erik Laustsen

Taksationskommissionen, ekspropriationsloven: Søren Virenfeldt

Hegnssynet: Kurt Friis Jørgensen (V), John Vigsø, Hans-Jørgen Kastberg. Formand for Hegnssynet: Kurt Friis Jørgensen (V)

Vurderingsmænd i henhold til lov om mark- og vejfred: Kurt Friis Jørgensen (V), Kurt Jensen og John Vigsø.

Formand for vurderingsmændene i henhold til lov om mark og vejfred: Kurt Friis Jørgensen (V)

Hjemmeværnets Distriktsudvalg Nordjylland Syd: Jens Lauritzen (V)

Messecenter Vesthimmerland: Brian Christensen (O).

Vesthimmerlands Gymnasium: Inger M. Nielsen (V)

Erhvervsskolerne i Aars: Inger M. Nielsen (V)

Den selvejende institution Aars Ungdomskollegium: Søren Virenfeldt og Per Lauge.

Erhvervskollegierne Aars: Jakob Gelardi Davidsen og Per Lauge

Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse: Per Bach Laursen (V).

Aars Boligselskab: Peter Harbo (V) og Karsten Kjærgaard.

"Den selvejende institution Ældreboligerne i Løgstør": Per Borregard, Else Marie Sønderstrup og A. Aage Mortensen.

Andrea Munksgaard-Nielsens legat: Mads Krarup, Karina Rye Pedersen og Allan Ritter (C).

Bestyrelsen for Snedkermester Jens Simonsen og Hustru Nicoline Simonsens konfirmations- og brudeudstyrslegat for Vilsted-Vindblæs kommune: Jens Lauritzen (V)

Handicaprådet: Morten Mejdahl (V), Doris Lauritzen (A). Fra Sundheds- og Kulturforvaltningen Britta Bruun-Schmidt. Fra Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: Birgit Graversgaard. Ella Holm Hansen, Lisbeth Nielsen, Karina Rye Pedersen og Leif Holm Nielsen.

Den selvejende institution "Boliger, Købmagergade", Løgstør: Karsten Kjærgaard.

Den selvejende institution Røde Kors Hjemmet, Løgstør: Morten Mejdahl (V) og Karina Rye Pedersen

Den selvejende institution Røde Kors Plejeboliger, Løgstør: Karin Simensen.

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd: Per Bach Laursen (V), Borgmester, formand for Beskæftigelsesudvalget udpeges efterfølgende, næstformand for Beskæftigelsesudvalget udpeges efterfølgende, Morten Lund, Direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Lone Lollesgaard, Jobcenterchef, Dan Skovgaard, Erhverv Væksthimmerland og Mogens Kristensen, Aars Handelsstandsforening

Medlemmer til bestyrelsen for Den selvejende institution "Produktionsskolen Kongshøjgaard": Kurt Friis Jørgensen (V), Signe Nøhr (C), Annagrethe Sperling.

Den selvejende institution "Produktionsskolen Næsbyhus": Niels Heebøll (F)

Valg af medlem til bestyrelsen for UNGVesthimmerland: Peter Harbo (V)

Center for Kompetenceudvikling: Kirsten Moesgaard (G)

Limfjordsskolen i Løgstør: Theresa Berg Andersen. Udpeget på vegne af KKR: Rasmus Vetter (A).

Den selvejende institution Aalestrup Realskole : Rasmus Vetter (A)

Landsbyudvalget: Niels Heebøll (F) og Asger Andersen (A)

Repræsentantskabet for TV/MIDT-VEST: Per Bisgaard (V)

Limfjordsmuseet: Jens Lauritzen (V) og Per Jensen (A)

Vesthimmerlands Museum: Niels Heebøll (F) og Per Nørgaard

Himmerlands Kunstmuseum: Gitte Straagaard Holm

Danmarks Cykelmuseum: Lene Mikkelsen

Den selvejende institution Johs. V. Jensen Museet: Niels Heebøll (F), Per Nørgaard, Bente Høj Jensen, Else Marie Spanggaard Drost, Ole Wøide og Hans Støttrup Jensen

Den selvejende institution Herregården Hessel: Holger Jessen, Broder Berg, Kurt Friis Jørgensen (V) og Lars Andresen (V)

Rosenparken i Aalestrup: Per Bisgaard (V)

Natur- og friluftsprojekt i Uhrehøj Plantage: Karen Clausager

Den Nordjyske Kulturaftale: Asger Andersen (A).

Den selvejende institution Institution Vesthimmerlands Musikhus: Asger Andersen (A)

Fredningsnævnet: Jens Lauritzen (V) .

Taksationskommissionen, Lov om offentlige veje: Kurt Friis Jørgensen (V) og Mikael Toft

Overtaksationskommissionen, Lov om offentlige veje: Niels Jørgen Kristensen

Naturstyrelsen Himmerland: Karen Clausager

Nordjyllands Trafikselskab: Niels Krebs Hansen (C).

Aalborg Lufthavn a.m.b.a.: Per Bach Laursen (V) og Brian Christensen (O)

Repræsentantskabet for HMN Naturgas: Jens Lauritzen (V).

Løgstør Fjernvarme a.m.b.a.: Jens Lauritzen (V)

Energi Vegger: Asger Andersen (A)

Limfjordsrådet: Jens Lauritzen (V) og Niels Krebs (C)

Aktionsgruppen LAG Jammerbugt-Vesthimmerland: Rasmus Vetter (A).

Erhverv Væksthimmerland: Per Bach Laursen (V) og Palle Jensen (A)

VisitVesthimmerland: Theresa Berg Andersen (F), Lars Falk, Claus Birk Larsen, Kent Lodberg, Pia Munch Riisgaard

Business Region North Denmark: Per Bach Laursen som medlem af Direktionen og Henrik Kruuse som medlem af bestyrelsen

Erhvervsforum: Kim Berg, Probeco, Leif Christensen, Spar Nord, Claus Birk Larsen, Himmerlands Golf & Spa Resort

Kommunekontaktrådet: Per Bach Laursen (V) (født medlem) og Rasmus Vetter (A)

Bemyndigelse til underskrift af køb og salg af fast ejendom: Kommunaldirektør Henrik Kruuse, direktør for teknik- og økonomiforvaltningen Ole Helk og direktør for børne-og arbejdsmarkedsforvaltningen Morten Lund gives en tegningsret for byrådets funktionsperiode, begyndende den 1. januar 2018.

 

e-max.it: your social media marketing partner