VESTHIMMERLAND: Da der for fire år siden blev holdt ældrerådsvalg i Vesthimmerlands Kommune, var det under halvdelen af de stemmeberettigede, der ulejligede sig med at stemme pr. brev.

Anderledes stor var interessen, da ældrerådet og Vesthimmerlands Kommune sidste tirsdag forsøgte sig med at afvikle ældrerådsvalget som fremmødevalg sammen med Kommunal- og Regionrådsvalget.

Stemmeprocenten endte i denne omgang med at blive så høj som 69,3 procent, og det betegner ældrerådsformand Erik Stagsted som en stor succes.

- Vi er i ældrerådet ovenud glade over det fantastiske fremmøde, hvor næsten 7.600 personer afgav deres stemme til Ældrerådsvalget, siger Erik Stagsted, der både er landsformand og formand for Ældrerådet i Vesthimmerland. 

Ved brevvalget i 2013 var stemmeprocenten på 47,4 %, mens ændringen til fremmødevalg tirsdag sikrede en stemmeprocent på de 69,3 % - en fremgang på 22 %. Det er en personfremgang på 2.750 borgere. 

I alt 11 medlemmer og tre suppleanter vil nu udgøre Ældrerådet i Vesthimmerland, hvor Ældrerådsformand Erik Stagsted glæder sig til det fortsatte arbejde.  

- I det nye Ældreråd håber og tror vi på et ligeså godt samarbejde med det nye Byråd, som vi har haft med det afgående, siger Erik Stagsted. 

De 11 medlemmer af det nye Ældreråd, hvoraf 4 medlemmer er nyvalgte er Søren Byrjalsen, Gitte C. Bøgh, Preben Jensen, Hans Jørgen Lau Jeppesen, Margit Krogh, Birthe Lapirtis, Karen Madsen, Ingelise Nielsen, Villiam Sloth, Erik Stagsted, Leif Thomsen. Derudover blev der valgt 3 suppleanter: Jørgen Carlsen, Marie-Louise Henningesen og A. Aage Mortensen 

FAKTA :
Ud af 10.969 stemmeberettigede blev der afgivet 7.599 stemmer. Heraf 7.331 gyldige, 214 blanke og 54 ugyldige. Det giver en stemmeprocent på 69,3

Stemmefordelingen blev således:
Erik Stagsted, Løgstør 1.395
Søren Byrjalsen, Foulum, 1.160
Hans Jørgen Lau Jeppsen, Aars, 889
Leif Thomsen, Aars, 601
Gitte Bøgh. Vester Hornum, 570
Ingelise Nielsen, Aalestrup, 518
Margit Krogh, Farsø, 391
Karen Madsen, Gatten, 371
Preben Jensen, Løgstør, 300
Villiam Sloth, Fjelsø, 296
Birthe Lapirtis, Overlade, 255

Suppleanter:
A. Aage Mortensen, Ranum,
 254
Marie-Louise Henningsen, Hvalpsund, 240
Jørgen Carlsen, Aalestrup, 91

På valgstedet i Farsø i Dronning Ingrid Hallerne var der 1493 stemmeberettigede, hvoraf 997 mødte frem og satte sit kryds, mens 42 havde valgt at sætte deres kryds som brevstemme.

 

e-max.it: your social media marketing partner