VESTHIMMERLAND: Antallet af medlemmer folkeoplysende foreninger, især idrætsforeninger har siden 2016 mistet medlemmer.

Sammen med Kultur- og Fritidsforvaltningen har kommunens foreningskonsulent Rene L. Østerheden og projektleder for Bevæg dig for livet Eva W. Dalby kigget på tallene, som de i dag onsdag vil fremlægge for Kultur- og Fritidsudvalget.

Det man har kigget på er en detaljeret status for de sidste fire års medlemsudvikling målt på alder og aktiviteter. Denne status er blevet sammenholdt med den demografiske udvikling i samme periode og med et blik på den demografiske fremskrivning.

Overordnet viser analysen, at der i Vesthimmerlands Kommune bliver færre unge og flere ældre borgere. Siden 2016 er medlemstallet faldet med 1.475 medlemmer - herunder 835 under 18 år. Denne udvikling følger de nationale tendenser.

Det viser sig at gymnastik, fodbold, svømning og dans er de aktiviteter, som har den største tilbagegang. Hvorimod fitness, håndbold, trialthon og E-sport er de aktiviteter, som har den største fremgang.

På baggrund af analysens konklusioner er der lavet katalog over fremtidige indsatser og anbefalinger, som skal skabe flere medlemmer og frivillige i de folkeoplysende foreninger. Disse indsatser og anbefalinger har til formål at realisere Kultur- og Fritidsudvalgets effektmål i 2020 om flere foreningsmedlemmer og flere aktive børn og unge.

Forslag til anbefalinger og handleplan tager udgangspunkt i følgende målrettede indsatser:

Børn og unge
Følgende fire aktiviteter ligger i top over flest mistede medlemmer siden 2016. Badminton, fodbold, svømning, gymnastik

Der foreslås fire strategiske indsatser for at stoppe den negative udvikling hos de enkelte idrætter. Indsatsernes hovedfokus vil være at rekruttere og fastholde børn og unge. Indsatserne vil ske i samarbejde med de relevante idrætsorganisationer (DGI, BDFL og specialforbund).

Seniorer
Hos seniorerne vil man udvide med disse tilbud:  Yderligere opstart af Idræt om dagen - Motion 60+ i Hvalpsund og Aars. Fyraftensbold i Vester Hornum for 55+ senior, som stadig er en del af arbejdsmarkedet eller som netop har forladt arbejdsmarkedet. Forskellige bevægelsestilbud i samarbejde med landsbycoach-ordningen, biblioteker, Aars Boligforening og Kulturskolen. Yderligere brobygning mellem Sundhedscenterets kroniker-, livstils- og rehabiliteringsforløb og foreningstilbud.

Indsatserne vil ske i samarbejde med de relevante samarbejdspartnere (DGI, BDFL og specialforbund m.fl.).

Flere frivillige trænere og instruktører
For at dette kan lade sig gøre skal der købes træner- og instruktøruddannelser til Vesthimmerland, som kan udbydes af Vesthimmerlands Kommune eller i samarbejde med lokale foreninger

Frivillighed
Desuden skal der afholdes inspirationsaftner for foreninger og frivillige med fokus på blandt andet: ”Få mere tid til det sjove Team – udnyt kompetencer og ressourcer” gennem organisering af opgaver. ”Samspil med foreningens øvrige frivillige” gennem fællesskab og samarbejde. ”Skab en attraktiv forening for frivillige”. ”Skab synlighed” gennem kommunikation og ”Opgrader foreningen” gennem ledelse og udvikling.

e-max.it: your social media marketing partner