VESTER HORNUM: Her til aften afholdte Vester Hornum Løberne deres årlige generalforsamling.

Efter formand Inge Jensens velkomst blev der aflagt beretning om det forløbne års aktiviteter: 

Der har gennem året været rigtig stor tilslutning til klubbens trænings samlinger hver tirsdag, torsdag og lørdag, hvor også gang og cykling har vundet indpas.

Der har også i årets løb, været afholdt ”Tæl skridt konkurrence”, ”Flest motions ture i en måned”, samt deltagelse i talrige motionsløb rundt om i landet, desuden har der været motions arrangementer som blev afsluttet med eksempelvis brunch eller fælles spisning.

Klubbens medlemstal for 2019 var 35 personlige- og 49 husstandsmedlemskaber, hvilket er en lille stigning i forhold til forrige år.

En ting der kendetegner klubbens medlemmer er, at de altid møder glade og positive op til aktiviteterne. Formanden takkede for den store opbakning, der er til klubbens aktiviteter – og også til generalforsamlingen.

Klubbens kasserer, Lone Gertsen, gennemgik det reviderede regnskab. De fleste arrangementer gennem året har givet overskud – dog et lille underskud på foredraget, i efteråret, med læge Jerk W. Langer.

Derudover har klubben, med stor indsats fra medlemmerne, tjent et godt tilskud til klubkassen som hjælpere ved Made in Denmark, golfturneringen i Gatten. Klubben kom ud af året med et pænt overskud.

På valg til bestyrelsen var Søren K. Gertsen, Jette Rindsborg og Inge M. Jensen, som alle modtog genvalg. Anders Christensen blev valgt som suppleant og Bente Heilskov blev genvalgt som revisor.

Lone Gertsen fortsætter endnu et år som klubbens kasserer.

Der var indgivet et forslag om ændring i klubbens vedtægter – forslaget blev vedtaget.

Under eventuelt fremførte bestyrelsen et ønske omkring mere hjælp til opgaver i forbindelse med arrangementer i klubben. Der var mange positive tilkendegivelser omkring dette tiltag.

Der var 33 fremmødte til generalforsamlingen. Der blev efter den formelle del, hygget med kaffe og brød.

Efter generalforsamlingen samledes bestyrelsen for at konstituere sig. Det blev som følgende: Formand Inge Jensen, næstformand Mai-Britt Frimor, sekretær Søren K. Gertsen, bestyrelsesmedlemmer Poul Jørgensen og Jette Rindsborg

 

e-max.it: your social media marketing partner