FARSØ: - Det kan godt lyde lidt mærkeligt, når vi nu er en fodboldklub, men 2018 var på mange måder et skelsættende år

da det var første år i en længere årrække, hvor der har været fuld fokus på det vigtigste – nemlig fodbolden – og ikke på opførsel af kunstgræsbane, drift og vedligehold af stadion, forsikringssager med mere. 

Sådan lød det fra afgående formand i FUIK, Kim Nyby fredag aften, da han i forbindelse med FUIK’s generalforsamling aflagde sin sidste beretning som formand.  

Fodbold
Kim Nyby kunne fortælle, at man har haft en lille nedgang i antallet af medlemmer i ungdomsafdelingen.  

-Vi har derfor indført fri kontingent for de yngste medlemmer, i håb om at vi får vækket interessen for fodbold ved endnu flere børn – altså en investering i fremtiden, pointerede Kim Nyby.      

Årets Vildbjerg Cup var endnu en gang en succes med en enorm stor opbakning fra spillere og forældre i de berørte årgange – og vi er slet ikke i tvivl om, at FUIK uden problemer vil opnå 40 års jubilæum i Vildbjerg i 2021.  

Fodboldskolen i sommerferien var som sædvanlig en stor succes, medens futsal-skolen i efterårsferien ikke havde helt så stor appel. Man forsøger sig dog med endnu en i dette års efterårsferie. 

Afviklingen af begge aktiviteter er store og tidskrævende aktiviteter, som ikke vil være en mulighed, hvis ikke mange af FUIK’s trænere og frivillige ledere stiller en hel uges ferie til rådighed, lød det fra Kim Nyby, så en stor tak til alle der bidrog.     

På seniorfronten har man fundet et stabilt niveau med 3 herre seniorhold, et U 19 hold og et dame senior hold. 

- Sportslig var 2018 en rigtig fin sæson – hvor serie 2 holdet var med i oprykningskampen lige til det sidste – dog uden det lykkedes. Det gjorde det til gengæld for 2. holdet, som nu er at finde i serie 3. Det bliver spændende at følge holdet her i foråret, og vi kan kun krydse fingre for, at opbakningen til træning og kamp bliver stor, da det ellers godt kan blive svært at begå sig i den række, sagde Kim Nyby. 

Sammenholdet og klubånden blev af formanden fremhævet som den vigtigste drivkraft i klubben. Det er også kommet til udtryk gennem det frivillige arbejde bestyrelse og medlemmer har lagt i at bygge et nyt materialeskur ved stadion. Desuden har der i årets løb været afholdt 2 arbejdslørdage, hvor en lang række praktiske opgaver er blevet klaret. 

Koncert gav penge i kassen
Som noget nyt blev der i 2018 indledt et samarbejde med Aars IK om at arrangere koncert i Messecenter Vesthimmerland. Officielt med FUIK’s Venner som arrangør men i praksis et arrangement hvor alle FUIKs bestyrelser og medlemmer bidrog. Koncerten blev en stor succes, da den gav et økonomisk overskud på 125.000 kr. til FUIK’s Venner. Successen forsøges derfor gentaget med en ny koncert den 30. marts. 

Det vellykkede koncertarrangement har været med til at sikre klubbens økonomi, hvor regnskabet for 2018 viser et overskud på ca. 4.000 kr. - ikke mindst fordi man har fået økonomisk hjælp fra FUIK’s Venner. 

- Resultatet kan jo vendes og drejes på mange måder, og den skarpe læser kan også se, at uden et tilskud fra FUIKs Venner på kr. 100.000, så var der ikke balance i butikken. Det synes jeg personligt ikke gør så meget, da nogle af udgifterne netop er valgt, da vi samtidig har været en del af f.eks. koncerten – og hvis ikke penge tjent i foreningens ånd, skal anvendes i foreningens ånd – ja, så ved jeg snart ikke hvorfor de skal tjenes, understregede Kim Nyby, som sluttede af med at takke for det gode samarbejde i klubben gennem årene. 

Formand takkede af
- Der skal derudover lyde en speciel stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen, hvor der over de seneste 2 år er blevet udskiftet ikke mindre end 6 personer – så generationsskiftet er en realitet.  

Det betyder også, at jeg som det 7. medlem står klar til at lade mig skifte ud (efter mere end 25 år i bestyrelsen), og derfor er dette også min sidste beretning for FUIK – og jeg vil i stedet glæde mig til at følge lidt med fra sidelinjen og fra min bestyrelsespost i Støtteforeningen for Kunstgræsbanen og ellers bidrage der hvor der er behov for det, lød det afslutningsvis fra Kim Nyby inden han takkede af.    

Ny formand
Magnus Bojer blev herefter valgt til ny formand, efter at have været næstformand i en periode. Sisse Brøndum-Berg og Pia Mathiasen blev genvalgt til bestyrelsen, medens der var nyvalg til Ebbe Nielsen.

Kurt Nørgaard og Anders Jørn Skriver stoppede ligeledes efter mange år som klubbens revisorer og blev afløst af Niels Lapirtis og Jannik Skammeritz Larsen.

 

e-max.it: your social media marketing partner