FARSØ: Farsø Petanque Klub har her til aften afholdt ordinær generalforsamling i Dronning Ingrid Hallerne.

Der deltog 32 personer, hvilket er et flot fremmøde i betragtning af klubben har 36 medlemmer.  

Formanden Bodil Nielsen aflagde bestyrelsens beretning: 

Der havde været kaldt til stævner som Store Petanque Dag (St. Bededag) og en løbende Single-turnering, som afsluttede med stævne for de 12 bedst placerede. Her kåredes Arne Nøhr som årets singlemester. 

Medlemmer havde deltaget i flere stævner hos naboklubber, såsom Kimbrersekstet i Aars, Sommerstævne i Arentsminde, Rødvinspetanque i Tranum og Natpetanque i Aars.  

Der blev også indbudt til det tilbagevendende Sommerstævne i Farsø, hvor 76 personer repræsenterende 11 klubber. Vindere ved stævnet blev Grethe og Nels Andersen fra Arentsminde.  

Der var ni deltagere fra Farsø Petanque Klub, der havde tilmeldt sig DGI Landsstævnet i Aalborg. Dels blev der spillet sekstete om fredagen og dels doubler om lørdagen i Karolinelund i Aalborg. Foreningens deltagere var indkvarteret på skolen Tech College. Nogle af foreningens medlemmer havde også meldt sig til en tidlig morgenvagt for at servere mad på en anden skole. Det udløste en lille skilling til klubkassen.  

Der deltog seks hold fra Farsø Petanque Klub i Limfjordsturneringen. Farsø 1 og Farsø 2 vandt deres respektive puljer, hvilket medfører, at de i 2018 rykker op fra B-pulje til A-pulje.  

Foreningens medlemmer har mødtes et par gange i sæsonen til bowling. Det foregår i vinterhalvåret, hvor der ikke rigtig spilles på petanquebanerne. Dog har det sket, at medlemmer har taget imod invitation til en gang petanquespil i en ridehal.  

Formanden sluttede med at takke medlemmer for deres indsats til gavn for Farsø Petanque Klub. 

Kasserer Arne Nøhr fremlagde regnskab for 2017. Det viste et overskud på 3.782 kr. og en omsætning på 25.361 kr. 

Under valget blev formand Bodil Nielsen afløst af Sonja Pedersen. Bestyrelsesmedlem Ruth Mejdahl blev afløst af Rita Laursen, der var genvalg til Karl Aage Christensen. Bestyrelsen består desuden af Bent Krogh og Arne Nøhr. Bestyrelsessuppleanter blev Søren Binderup og Ruth Mejdahl. Valg til revisor blev Bodil Nielsen med Nancy Pedersen som suppleant.  

Under eventuelt rettede næstformand Bent Krogh en tak til Bodil Nielsen for de mere end 20 år som foreningens formand, idet hun ved den konstituerende generalforsamling den 8. august 1997 blev valgt som klubbens første formand.


Også Ruth Mejdahl er trådt ud af petanqueklubbens bestyrelse og takkes ligeledes af Bent Krogh. Hun afløses af Rita Laursen.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner