HVALPSUND: Det var en tilfreds formand, der i aften aflagde beretning om årets gang i Hvalpsund Golf Club. Efterfølgende blev han da også genvalgt for en ny tre årig periode.

Inden selve generalforsamling var aftenen indledt med fællesspisning i klubhuset, hvori langt hovedparten af de ca. 100 tilstedeværende golfspillere deltog.

Formand Hardy Mortensen berettede om klubbens aktiviteter i det forgangne år. Beretningen var ledsaget af en billedkavalkade på storskærm, der ledte tankerne tilbage på de mange golfmatcher og arrangementer, der har været afholdt i årets løb.

-Der har da været udfordringer i årets løb. Noget er gået bedre end ventet, mens andre ting har gået mindre godt. Men total set er vi tilfreds, forklarede formanden.

Medlemssituationen er stabil, men vi har altid plads til endnu flere medlemmer. For at skaffe nye medlemmer, er der holdt forskellige åbent hus arrangementer i løbet af sæsonen.

Vi har formået at fastholde et højt antal greenfee gæster fra både nær og fjern også i 2016, hvilket er særdeles tilfredsstillende, da kampen og gæstespillerne er utrolig hård. Vi gør da også mange tiltag for at fortælle omverdenen, at vi har en fantastisk golfperle her i Hvalpsund. Blandt andet har vi netop lige deltaget på Ferie for Alle i Messecenter Herning.

Frit-spils-ordning stor succes
Frit-spils-ordning med en række golfklubber i nærområdet er meget populær og fungerer rigtig godt. Ordningen betyder, at golfspillerne i Løgstør, Aars, Skive, Morsø og Hvalpsund, Harre Vig, Hjarbæk og Volstrup, frit kan spille på hinandens baner for et mindre årligt beløb. Fra 2017 er også Jammerbugtens Golfklub i Fjerritslev kommet med i Frit-Spils-Ordningen. Især vor bane her i Hvalpsund er meget eftertragtet, så det nyder vi godt af økonomisk berettede formanden.

Formanden takkede de mange frivillige, der hver eneste dag gør en kæmpe indsats for at klubben funger. Uden alle dem, var det ikke muligt at have en så velfungerende golfklub.

Greenkeeperne fik endnu engang ros for den flotte bane, der altid står flot og indbydende, hvilket vor mange greenfee spillere ofte bemærker.

 På valg til klubbens bestyrelse var Hardy Mortensen, Dorte Byrialsen og Kirsten Nielsen og de blev alle genvalgt til en ny tre årig periode uden modkandidater.

Palle Asmussen blev genvalgt som 1. suppleant til bestyrelsen og ligeledes var der genvalg til Jens Kristian Præsius som 2. suppleant. Ove Nørskov blev genvalgt som revisor, mens Ole Hosbond Poulsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Aktiviteter i 2017
Aktiviteterne for den nye sæson blev gennemgået og efter generalforsamlingen, var der introduktion til den nye sæson ved Thyge Samuelsen, der informerede om de nye regelændringer.

Ny Protræner
I forlængelse af generalforsamlingen blev klubbens nye pro træner Lars Michael Jacobsen præsenteret. Lars Michael fortalte blandt andet, at han er uddannet PGA træner og har arbejdet som golftræner i 32 år.

Konstitueret bestyrelse
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig. Hardy Mortensen fortsætter som formand mens Jarrit Hansen blev valgt til næstformand. Dorte Byrialsen fortsætter som kasserer. Peter Møller varetager sekretærfunktionen, mens Bjarne Møller fortsætter som matchleder. Kirsten Nielsen blev valgt som aktivitetsansvarlig og Torben Pedersen fortsætter ligeledes som PR- og webansvarlig.


Hvalpsund Golf Clubs nye protræner Lars Michael Jacobsen blev præsenteret ved generalforsamlingen.

e-max.it: your social media marketing partner