FARSØ: - Vi har oplevet et stigende medlemstal i 2016, men også gjort store investeringer, er den ultra korte version af den beretning som formand for FUIK, Kim Nyby her til aften gav på fodboldklubbens generalforsamling foran 45 deltagere.

-Vi har oplevet et stigende medlemstal i ungdomsafdelingen i 2016 og det til trods for udfordringer med tilbud efter U16 rækkerne, hvor der er simpelthen ikke spillere nok, og de spillere som er der, er efterhånden godt integreret i seniorafdelingen

Ny tøjordning
Tøjordningen var et nyt tiltag i 2016, hvor alle ungdomsspillere fik sit helt personlige spillesæt ved sæsonstart i august måned. En ordning vi har drøftet og overvejet i flere år – og som nu er en realitet. Det er bestemt ikke et billig gode, som vore medlemmer får – og som det fremgår af regnskabet, er der faktisk købt tøj for mere end kr. 150.000 hvoraf tøjordningen repræsenterer ca. kr. 130.000 – men vi tror på, at ordningen værdsættes af både børnene og vore sponsorer.

Børnekonsulent
Et nyt 2 årig forsøg med en børnekonsulent måtte desværre ophøre ved årets begyndelse. Ophøret har ikke noget med utilfredshed at gøre, tværtimod – hverken fra Rudis eller klubbens side, men det tidsforbrug som rollen kræver, er ikke forenelig med Rudis muligheder. Vi er nu gået i tænkeboks, og vil bruge foråret til at vurdere, om vi skal ansætte en ny Børnekonsulent fra efterårets start.

Vildbjerg Cup 2016
Vi havde i 2016 35 års jubilæum som deltager i Vildbjerg Cup og dette blev markeret med en historisk stor tilslutning på over 110 deltagere og ca. 60 campingenheder.  Det viser med alt tydelighed, at denne tradition er kommet for at blive, og derfor bliver det helt sikkert også tilbuddet i de kommende mange år.

Fodboldskolerne
Ligesom Vildbjerg Cup, er DGI og DBUs fodboldskoler -  i den første uge af skoleferien, efterhånden også blevet en tradition og igen i 2016 oplevede vi en meget stor efterspørgsel for at deltage i dette tilbud – og alle de udbudte pladser blev hurtigt revet væk.

Talentsamarbejde
Vores helt klare strategi for ungdomsfodbolden i FUIK er, at vi ønsker at give alle et tilbud om fodbold i Farsø – uanset alder, køn og talent – men for at leve op til denne strategi, skal der også være et tilbud til de mest talentfulde spillere og vi er derfor rigtig glade for, at vi i dag har et samarbejde med AaB på drengesiden og med Viborg på pigesiden.

Ungdomstrænere og uddannelse
Jeg vil gerne slutte denne lille rundtur omkring Ungdomsafdelingen med at sige mange tak til de mange frivillige chef- og hjælpetrænere vi har tilknyttet ungdomsafdelingen.

I den forbindelse vil jeg nævne en lille oplevelse vi havde for et par uger siden, hvor alle ungdomstrænere var inviteret til opstartsmøde forud for forårssæsonen. Selv om der var 10 afbud til mødet, var der ikke mindre end 42 personer tilstede – imponerende at så mange der har valgt at give et bidrag til FUIK og alle vore unge medlemmer.

Seniorafdelingen
Vi har efterhånden fundet vores niveau i forhold til antallet af herrer seniorhold, og også i 2016 havde vi 3 stk.

Alle går naturligvis på banen for at vinde hver kamp, men i FUIK vægter det sociale sammenhold også rigtig meget. Stemning og opbakningen til træning og kamp er god – og det gælder på tværs af alle holdene.

Seniorspillere holder ved
Et bevis på de stærke relationer der opbygges i FUIK er, at vi har rigtig mange unge mennesker, som nu er flyttet til fx Aalborg eller Aarhus, men som stadig vælger at køre hjem til Farsø 3 gange om ugen, for at spille i FUIK – det må alt andet lige være fordi at FUIK har en speciel plads i de unge menneskers liv.

Dette skyldes ikke mindst vores trænere og holdledere – Svend Aage, Jesper, Jan, Henning, Magnus og Frederiks tilgang til spillerne, og det vil jeg gerne sige dem mange tak for.

Damerne indgår stadig i holdsamarbejdet med Gundersted og Vegger under navnet VGF, og vi har ingen planer om at dette samarbejde skal stoppe - tværtimod. Vi har p.t. ikke det nødvendige antal FUIK-spillere til et damehold og derfor giver samarbejdet rigtig meget mening.

At det sociale fungerer rigtig godt, bekræftes også i antallet af klubaftener, holdfester og klubfester hvor Henning Post, Bjarne Kurinow og festudvalget trækker et stort læs – det skal de også have mange tak for.

På herresiden har vi i 2017 sagt velkommen tilbage til Jens Bojer, som har overtaget styringen af 1. holdet hos herrerne, og vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde med Jens.

Sponsorsamarbejde
Sponsorsamarbejdet er et meget vigtigt element i FUIK – både i forhold til samarbejdet med det lokale erhvervsliv men bestemt også i forhold til vores økonomiske forhold. Det er en meget stor opgave, at finde det nødvendige antal samarbejdspartnere, og pengene hænger bestemt ikke på træerne – men vi har heldigvis oplevet en lille fremgang i sponsorindtægterne i 2016, og denne udvikling håber jeg vi kan fortsætte.

2016 bød blandt andet på en ny form for hovedsponsor-samarbejde, hvorfor vi i dag har et ”dobbelt hovedsponsorat” med Den Jyske Sparekasse og RealMæglerne Farsø – et samarbejde vi er rigtig glade for og som jeg her gerne vil takke for.

Samtidig med den ny tøjordning for ungdomsspillerne, introducerede vi også et nyt Ungdoms-sponsorkoncept, hvor der er skabt plads til mange flere sponsorer på spillertøjet. Dette initiativ er blevet rigtig godt modtaget, og vi håber at kunne udvikle dette koncept i de kommende år.

Endelig vil jeg nævne det nyeste tiltag inden for sponsorsamarbejdet, nemlig et samarbejde med OK Benzin, som efter tilmelding bevirker at 6 øre pr. liter købt brændstof går til klubben.

Farsø Stadion
Da jeg stod her for 1 år siden, havde vi netop været igennem det første år med vores helt egen Stadioninspektør Michael og med ansvaret for græsklipningen på stadion.

Nu er der så gået endnu et år, og vi har stadig græsklipningsaftalen med kommunen og endnu vigtigere, har vi heldigvis også stadig Michael ansat – og som alle både kan se og høre omtalt, har vi måske det flotteste amatørstadion i Himmerland.

Det er dog ikke kun Michaels fortjeneste, at stadion præsenterer sig som den gør, da vi i løbet af året også har haft et par arbejdslørdage, hvor både spillere og forældre har givet en hjælpende hånd med fx hækklipning, maling, afrensning af bander, fliselægning osv.

Aftalen med kommunen er faktisk udvidet i 2016 så vi i dag har det samlede vedligeholdelsesansvar på Farsø Stadion – en aftale vi håber at vi kan forlænge i mange år endnu.

 

Det var dog ikke alt på stadion, som var med tommelfingeren opad i 2016, idet vi meget tidligt på året var offer for en pyroman brand – på lige fod med petanque-klubben og Farsø Skole.

Det kostede os vores materialebygning ved Multibanen – som desværre ikke var forsikret – men vi arbejder p.t. på mulighederne for at opføre en ny bygning, som både skal rumme materialer og driftsmateriel til græsklipningen og kunstgræsbanen – men hvorvidt det lykkedes, vil kun tiden vise, da vi har brug for økonomisk opbakning til denne investering.

Underskud på kr. 143.000
Beretningen skal ikke fyldes med en masse snak om økonomien i FUIK, men økononien er en meget central del af vores virke og en helt afgørende faktor for at tingene kan lykkedes.

Regnskabet for 2016 et meget utilfredsstillende resultat med et underskud på ca. kr. 143.000.

Resultatet er påvirket af mange faktorer, men blandt de vigtigste vil jeg nævne: En stor fremgang i kontingentindtægterne som følge af flere medlemmer, en kontingentstigning som følge af kunstgræsbanen samt tøjordningen for ungdom.

I den anden retning trækker det store underskud ved søkoncerten som naturligvis har medført, at det budgetterede bidrag fra FUIKs venner på 70.000 ikke er opnået

En stor udgift til tøjindkøb på mere end kr. 150.000 hvoraf ca. kr. 130.000 vedrører tøjordningen til ungdom og endelig indkøb af boldvogne som forhåbentlig får et nyt materialerum at stå i og indkøb af minitraktor med baneprikker som skal sikre en højere kvalitet af vore græsbaner.

Ansvaret for dette underskud er 100% bestyrelsens og set i bagspejlet, skulle nogle af vore beslutninger have været fravalgt eller udsat, men vi har dog vurderet, at dette års underskud er helt ekstraordinært og når vi samtidig har en vis egenkapital, så har vi valgt, at de tiltag som gavner vores medlemmer – ja, det er gennemført trods udfordringerne.

 

Med hensyn til økonomien i 2017 er vi fortrøstningsfulde i forhold til at opnå balance i driften, men det vil kræve både til- og fravalg og dem er vi villige til at tage – også selvom dette ikke nødvendigvis falder i alles smag, lød det fra formand Kim Nyby. 

e-max.it: your social media marketing partner