HVALPSUND: I Budgetaftale 2019 fik Hvalpsund Borgerforening i anlægsbudgettet optaget et ønske på 0,6 mio. kr. således, at toiletbygningen på fiskerihavnen i Hvalpsund kunne udvides fra 2 til 4 toiletter.

Administrationen vurderede op til budgetforhandlingerne i 2019, at den resterende bygningsmasse også trængte til en renovering, hvorefter et nyt overslagsbudget blev estimeret til 1,060 mio. kr.

I Budgetaftale 2020 blev afsat de ekstra 0,460 mio. kr.

I løbet af 2021 startede den reelle projektering op, og det viste sig hurtigt under formgivningen, at bygningen også burde rumme flere funktioner end blot toiletfaciliteterne såsom et overdækket udemiljø med siddetrin omkring bygningen, et øget fokus på kvaliteten, og ikke mindst en udebruser til badende gæster.

I august 2021 blev der afholdt licitation med de ovenfor nævnte funktioner indføjet i projektet. Der var indbudt 4 entreprenører, og Entreprenørfirmaet Sobo A/S fra Overlade blev billigste byder med et licitationsresultat på 1,185 mio. kr. Dette er dog ca. 0,3 mio. kr. over det budgetterede, og fordyrelsen skal ses som et resultat af formgivningen, at man alligevel ikke kunne anvende samme bygningsplacering grundet en stor afløbsledning, samt at prisniveauet generelt set er steget siden 2019.

Det er Teknik – og Miljøforvaltningens anbefaling at projektet forsætter med den vindende entreprenør, idet projektet med en mere inkluderende bygning vil gavne omgivelserne på havnen. Det er dernæst administrationen opfattelse, at prisen er attraktiv, idet næstbedste bud lå 0,235 mio. kr. over den vindende entreprenør.

Med den nye toiletbygning gøres området mere attraktivt for borgere og gæster, der besøger Hvalpsund.

Det var Teknik- og Miljøudvalget enige i på deres møde i mandags. Inden anlægsarbejdet kan gå i gang skal den ekstra anlægsbevillig omkring Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

e-max.it: your social media marketing partner