RISGÅRDE/ERTEBØLLE: Vesthimmerlands Kommune har ansøgt Vejdirektoratet om en mindre omlægning af den Nationale cykelrute 12 fra Risgårde til Ertebølle.

Baggrunden er, at cykelruten går gennem et lavbundsområde og andre områder ved kysten med stort behov for vedligeholdelse.

Cykelruten går gennem landet fra syd til nord, og der kommer mange turister til kommunen via cykelruten. Tidligere gik ruten lidt længere inde i landet, tættere på Strandby, men omkring 2014 blev der mulighed for at bruge det smukkere og mere kystnære forløb. Det har imidlertid vist sig, at det kystnære forløb er meget vanskeligt at vedligeholde, og at det i mange tilfælde giver en dårlig oplevelse.

Stiforløbet ved kysten går over private arealer, og Vesthimmerlands Kommunes Park og Vej har begrænset mulighed for at holde belægningen i en acceptabel stand. Dels står der ofte vand på området, dels bruges stien også af de private lodsejere til fx. traktorkørsel. Enkelte steder er skrænten eroderet, og stien er skredet ned på kysten eller på vej til det.

Ændringen af ruteforløbet betyder ifølge Vesthimmerlands Kommune, at cyklisterne får en mere sikker tur på allerede eksisterende markveje og mindre asfalterede veje. Dog kommer de ikke helt tæt på fjorden allerede ved Risgårde.

På det nye ruteforløb er der bred kantbane gennem Strandby og cykelsti fra Strandby og til vejen til Ertebølle nord for Strandby.

På trods af dette, har kommunens Teknik- og Miljøudvalg bedt om at få forelagt et drift- og anlægsbudget for opretholdelse af den nuværende sti til et acceptabelt niveau.

Det vil sige, at det sidste ord endnu ikke er sagt i omlæggelsen af ruten.

e-max.it: your social media marketing partner