FARSØ: Efter at være blevet forelagt 3 forslag til en ny linjeføring ved Holmevej/Røjbækvej, besluttede Vesthimmerlands Kommunes Teknik- og Miljøudvalget i marts 2021 at vælge det oprindelige forslag, nemlig at Holmevej smelter sammen med Røjbækvej, og man dermed skal dreje fra for at komme til Farsøs nordlige rundkørsel.

Krydset omlægges, så Holmevej føres over i Røjbækvej. Der skal anlægges ca. 260 m. ny vej, inkl. forlængelse af Holmevej og Skovbrynet, samt tilslutning til det nye vejforløb.

I den forbindelse er der behov for at inddrage en del af de matrikler, som støder op til det eksisterende kryds. Det eksisterende kryds omlægges, således at den østlige del af Holmevej føres over eksisterende landbrugsarealer og over til Røjbækvej.

Brug for arealerhvervelse
Arealerne erhverves med henblik på nyt vejanlæg, ny cykelsti langs vejanlægget samt grøfter. I alt kræver projektet arealerhvervelse af cirka 5.000 m2 landbrugsjord til det nye vejforløb.

Arealerhvervelsen sker ved frivillige aftaler, alternativt ved ekspropriation efter vejloven, såfremt forvaltningen ikke kan erhverve arealet ved frivillig aftale. Der forventes en samlet omkostning til arealerhvervelsen på ca. 125.000 kr., som dækker både kompensation til lodsejere og udgifter til de matrikulære ændringer, afsætning mm

Pengene til den ændrede linjeføring blev allerede afsat i Vesthimmerlands Kommunes budget i 2020. Der blev i alt afsat 3,5 mio. kr.

Anlægsarbejdet forventes igangsat primo 2022.

Ting tager tid
Oprindeligt var den ændrede linjefæring nu valgte linjeføring allerede planlagt, da ideen om en omfartsvej omkring Aars opstod – altså tilbage i 2012. Omfartsvejen skulle starte ved Holmevej/Røjbækvej. Et af argumenterne var at man skulle kunne lede store modullastbil vogntog helt til og uden om Farsø by. Siden er også det nye biogasanlæg kommet til i Holme, der også bidrager med tunge transporter, der skal ledes uden om byen. Og endelig var det tanken, at den nye linjeføring vil få en mere naturlig tilkørsel til Farsø midtby.  

Årene gik og projektet blev gang på gang taget af Vesthimmerlands Kommunens budget, indtil forrige år, hvor Farsø Erhvervsråd, Farsø Handelsstandsforening og Farsø Turistforening tog projektet op igen, netop grundet den stigende færdsel med tunge transporter.

e-max.it: your social media marketing partner