HOLME: Ad to gange i løbet af de seneste to uger har overtryk i nogle af de betontanke, som er en del af processen i at transformere gylle om til biogas, fået dugene over beholderne til at revne, hvilket har medført udslip af ildelugtende karakter fra anlægget.

Første gang var forrige lørdag den 11. september, hvor et midlertidigt strømnedbrud, satte gang i en proces, hvor der kom en revne i en dug.

-Det er ikke farligt, men en del naboer omkring anlægget har oplevet lugtproblemer, lyder det fra driftsleder Ditlev Høgh inde på Vesthimmerlands Biogas egen facebook.  Vi forventer det bliver fikset i morgen - men inden skal vi desværre have lukket mere rågas ud, så opgaven kan udføres.        

Men først onsdag var problemet løst.

Her lød det: - Vi har i dag endeligt fået startet en mobil fakkel så vi kan brænde det gas der kommer fra vores tanke med skade på dugen. Hermed skulle lugtgenerne være overstået. Desuden har vi haft besøg af Beredskabsstyrelsen som via en gennemgang af anlægget meddeler, at der ikke er nogen sundhedsrisiko fra vores tanke. Det betyder ikke at lugten ikke er til gene

Kun to dage efter var den gal igen. Fredag eftermiddag, den 17. september kl. 15.10 skete der en eksplosion i en af tankene.

Her lød det fra biogasanlægget: - Hvis nogen har set ild fra biogassen - så ja - desværre rigtigt. Der er styr på situationen og myndigheder er underrettet og tilstede. Ikke at der er meget nyt at fortælle - men vigtigst ingen kom til skade. Farsø brandvæsen var hurtigt fremme, det var samme var politi og indsatsleder - godt med et effektivt beredskab. Driften fortsætter på øvrige tanke og så skal vi have bestilt nye duge til de to beskadigede tanke. Vi har iværksat tiltag så det ikke skal lugte fra tanken - håber så meget det virker, så de kære naboer ikke får unødige gener

Det videre forløb er, at vi skal have vurderet omfanget af skader på vores duge og udbedret skaden. Tidsforløbet kender vi ikke præcist.

Siden har der ikke været nye udmeldinger fra biogasanlægget, der formodes at arbejde på sagen. 

e-max.it: your social media marketing partner