FARSØ: I sidste uges Farsø Avis kunne vi vise skitserne og indretningen af det nye Sundhedens Hus i Farsø.

Her til aften, kunne medlem af Styregruppen for Sundhedens Hus i Farsø og fmd. for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Palle Jensen, fortælle mere om projektet i forbindelse med Støtteforeningen for Vesthimmerlands sygehus’ offentlige møde.

En lang proces
-Det har været en lang proces, lød det indledningsvis fra Palle Jensen.

Vi søgte sundhedspuljer, men kom først i betragtning i 2. omgang.

Dernæst, skulle beliggenheden - for man ønsker samarbejde med sygehuset, på plads. Fredensvej var i spil og kunne købes af Region Nordjylland, men grunden ved Højgårdsvej var mere interessant og har en bedre placering. Den var ejet af Den Jyske Sparekassen og er nu købt af Vesthimmerlands Kommune.

”Kun” designet til læger
I første omgang er det nye Sundhedens Hus ”kun” designet til læger. Det er det pengene fra sundhedspuljen er bevilliget på baggrund af, nemlig at tiltrække flere læger.

Huset placeres tæt på Højgårdsvej med indkørsel via Bystrupparken. Det er muligt på sigt at udvide med endnu en bygning mod øst mod sygehuset til andre sundhedsaktører.  Det er ikke muligt at udvide mod syd, grundet en søbeskyttelseslinje. Den kan flyttes, men det kan blive kompliceret, kunne Palle Jensen oplyse. 


Sådan ser huset ud. 

Først byggestart om et år
Udgravninger viser, at der gemmer sig stolpehuller fra et vikingehus under byggefeltet, men det vil ikke forsinke byggeprocessen. Det vil derimod en afventning på byggematerialer. Byggeriet vil først gå i gang om et år, nemlig september 2022 og stå klar til indflytning i december 2023.

Husets arkitektur er et rødstensbyggeri med græstag. Græstaget begrundes med at det passer godt ind omgivelserne ved søen.

Styregruppen for Sundhedens Hus består af formand og næstformand for sundhedsudvalget og formand og næstformand for Teknik- og Miljøudvalget samt praktiserende læge Steinar Sandberg fra Lægehuset, Dr. Ingrids Vej.

Lejekontrakter endnu ikke underskrevet
Huset er endnu ikke lejet ud, men oplagt til Steinar Sandbergs to ydernumre og et gemt ydernummer, altså i alt 3 praktiserende læger.

Minimum 3 læger
-Der skal også 3 læger til, ellers bliver huslejen for høj, der ellers er på konkurrencemæssige vilkår, kunne Palle Jensen oplyse. En charmeoffensiv overfor unge læger viser da også, at et praksisfællesskab er det som kommende læger ønsker.

Huset kan også give mulighed for en lægevagt og en jordemoderkonsultation, som er under Region Nordjylland. Huset giver derimod ikke mulighed for ex. fysioterapi og fodterapi.


Dette er tidsplanen for Sundhedens Hus opførelse

Spørgsmål ved tagkonstruktion
Fra salen var der spørgsmål omkring tagkonstruktionen og muligheden for en udvidelse af huset. Græstag eller anden tagbelægning giver ikke mulighed for en udvidelse. Der var derfor forslag om, at fladt tag giver denne mulighed.

e-max.it: your social media marketing partner