FARSØ: Farsø Sognegård står over for en stor udvidelse.

Farsø Menighedsråd har det seneste års tid arbejdet med indretning af den planlagte udvidelse på ca. 400 m2. Det er lykkedes at få forskellige tilladelser på plads hen over sommeren, og der afholdes senere i september måned licitation over byggeriet. Der blev udsendt licitationsmateriale den 6. september 2021 til de indbudte entreprenører.

Huset har 1.100 brugere om måneden
Tilbage i 2018 blev der lavet en behovsanalyse for at dokumentere det aktuelle behov for en udvidelse. Analysen viser, at der hver måned over året, i gennemsnit går mere end 1.100 personer gennem sognegården om måneden. D.v.s. at i de store måneder, fra september til maj måned, er besøgstallet betydelig større.


Her ses skitsen for stueplan, hvor det først og fremmest er den tidligere gårdhave der inddrages til byggeriet, ligesom der ændres lidt på den nuværende indretning. En ny 1. sal giver plads til adminstration og udvalgsværelse. 

Aktivitetsrum for børn samt administrationslokaler
Det er især aktivitetsrum for børnearbejde, som der er mangel på. Endvidere etableres der et præstekontor i den nye tilbygning, ligesom der tilbygges et graverkontor med direkte adgang for offentligheden. Graverkontoret forestår salg af gravsteder m.v. samt aftaler om vedligeholdelse af gravsteder. Samtidig med udvidelsen bliver der ændret en smule ved den nuværende indretning i sognegården. Der bliver plads til et samlingssted for personalet, som der ikke tidligere har været. Der bliver også plads til en mindre udvidelse af store sal hvor den eksisterende mellemgang lægges til salen. Udvidelsen bliver krydret med et opholdsareal i midten, hvor der er højt til loftet og med ovenlys. Her er der mulighed for forskellige aktiviteter bl.a. spil for ungdommen og sofaarrangementer for samtalegrupper. 1. salen giver plads for administration og et udvalgsværelse.

Gårdhave inddrages til udvidelse
Udvidelsen kan lade sig gøre ved at udnytte den nuværende gårdhave som eksisterer i dag. Her bliver der tilbygget i 2 plan, for derved at kunne opfylde det nye behov. Udendørs opholdsarealer flyttes til pladsen vest for sognegården, langs kirkegårdsvej, hvor der i dag er beplantning med bøgepur.

Står klar i eftersommeren 2022
-Menighedsrådet fik ressourcer bevilliget til byggeriet i 2020, og straks herefter gik vi i gang med projektering af byggeriet. Byggeriet forventes opstartet ultimo 2021 og er planlagt at stå færdig efter sommerferien 2022, fortæller formand for Farsø Menighedsråd, Hans Jørgen Nielsen.

e-max.it: your social media marketing partner