HVALPSUND: I et godt stykke tid har der i Team Havn, Natur og Byrum i Vesthimmerlands Kommune været arbejdet på, at stykke alle de input man har fået fra brugere af havnene i Hvalpsund

og fra de borgermøder der er blevet afholdt i forbindelse med områdefornyelsen for Hvalpsund, sammen til plan.

Penge sat af til en visionsplan
Det udspringer sig af, at der i Vesthimmerlands Kommunes budgetaftale for 2020, blev sat penge af, til at udarbejde en ”visionsplan for udviklingen af havnerelaterede projekter”. Kort sagt en plan for Hvalpsund Havne.

Så derfor er der blevet forberedt et godt og detaljeret forslag til en visionsplan for havnene i Hvalpsund i samarbejde med arkitektfirmaet Lytt, som blev præsenteret i Muslingeriets hal på fiskerihavnen, torsdag eftermiddag i sidste uge.

80 personer mødt op til præsentation
Som altid, er man meget engageret i Hvalpsund, så derfor var der også mødt hele 80 interesserede op til præsentationen.

Mødet blev indledt af borgmester Per Bach Laursen, der glædede sig over det store fremmøde. - Det er særligt skønt, når vi laver så vigtigt et udviklingsprojekt, som det vi har gang i her i Hvalpsund. Men det kommer måske alligevel ikke helt bag på mig, for lige fra starten af har der været stor interesse for det her projekt. Det er også dejligt at se at så mange byrådspolitikere er mødt frem i dag. På den måde kan få alt det med hjem, som I bidrager med i dag. Jeg håber derfor, at I vil deltage aktivt i workshoppen, for det er på den måde vi får fuldt udbytte at samarbejdet, lød det fra borgmesteren.

Fra Carsten Agesen, teamleder for Team Havn, Natur og Byrum i Vesthimmerlands Kommune, lød det: - Vi er ret overbevidste om, at succeskriteriet for denne visionsplan er at I tror på den, for hvis I ikke tror på den, så tror vores byrådspolitikere heller ikke på den. Og hvis ingen tror på den, så spilder vi hinandens tid og så følger der ikke penge med. Vi har lavet et udkast til en vision og nogle ideer, så vi ikke starter helt på tom mave i dag.  Og så bliver det jeres opgave i dag at sige til, hvis der er noget I ikke ønsker eller noget andet I vil have. Så I skal åbne munden i dag!. Jeg vil sætte stor pris på spørgsmål og kommentarer fra jer som kan lyde: Kan vi ikke - eller kan vi ikke også få.

Kendte og nye forslag
Arkitektfirmaet Lytt, som præsenterede visionsplanen, kendte ikke til Hvalpsund i forvejen, og har derfor besøgt Hvalpsund nogle gange, før de satte sig ned for at lave oplægget til visionsplanen. 

For størstedelens vedkommende kunne de fremmødte nikke genkendende til de forslag der var for strækningen fra den nye Badebro ved Færgehavnen og frem til den nye vinteropbevaringsplads på den anden side af Nautilus klubhus ved Lystbådehavnen.

Men der var også nye forslag til, hvordan man kan bruge Hvalpsunds største aktiv, nemlig Limfjorden og kyststrækningen ud for byen endnu bedre.

Brug vandet noget mere
Flere forslag lød bl.a. på, at bygge flere broer og øer ud i vandet til brug for flere vandaktiviteter. Men skitserne viste også, at der var brug for flere pladser til lystbåde, men også flydende shelters og husbåde var der lagt op til.

Mange ”gule sedler” med yderligere forslag
Det var en længere præsentation fra landskabsarkitekt Christa Hellesøe Jensen fra Arkitektfirmaet Lytt, og efterfølgende kunne de fremmødte byde ind med yderligere forslag, der blev synliggjort med gule post-it på plancherne.

Mødet varerede i lidt over 2 timer, og da størstedelen af tiden blev brugt i workshops, der var opdelt i fiskerihavnen, kyststrækningen mellem havnene og lystbådehavnen, så blev der snakket og drøftet livligt, så alles input kom med. Blandt de gennemgående input var, at man skulle kunne færdes trygt, flere aktiviteter til børn, flere bænke til ophold, flere p-pladser.  

I forbindelse med opsamlingen og afrundingen af mødet blev det således meget tydeligt på antallet af gule sedler, at alle input fra de fremmødte var kommet med, og nu skal føjes ind i den endelige visionsplan for udviklingen af havnerelaterede projekter i Hvalpsund.

Det bliver i Hvalpsund det sker
Visionen vil indenfor kort tid blive præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune, hvorefter der vil blive taget fat i de enkelte del-elementer i planen for at se på om de er gennemførlige og få lagt en tidslinje. Men ikke mindst, om der også er mulighed for at søge penge fra bl.a. fonde ud over de 13 mio. kr. der i forvejen er afsat til Hvalpsund indenfor de kommende år.

Med andre ord er der ingen tvivl om, at det bliver i Hvalpsund det sker i de kommende år. Man har i al fald nu visionerne.

e-max.it: your social media marketing partner