FARSØ: Styregruppen for det nye Sundhedens Hus i Farsø har netop præsenteret de endelige skitser og tidsplanen for husets opførelse for Vesthimmerlands Kommunes sundhedsudvalg.

Det skete på udvalgets møde i sidste uge.

Placeres ved Farsø Sygehus
Sundhedens Hus placeres langs Højgårdsvej på adressen Bystrupparken 20 på et ubebygget areal mellem Farsø Sygehus og boligområdet Bystrupparken.


Her ses huset ovenfra, bygget i 4 fløje med atriumgård i midten. En indretning som man kender fra Farsø Sygehus. Huset bliver på 665 m2, opført i et plan med tilhørende udearealer og parkeringsfaciliteter. 

Indrettes til 4 praktiserende læger
Byggeriet er på 665 m2, opført i et plan med tilhørende udearealer og parkeringsfaciliteter. Sundhedens Hus opføres med klinikfunktioner til 4 praktiserende læger inkl. sygeplejersker, sekretærer mv.


Sundhedens Hus opføres med klinikfunktioner til 4 praktiserende læger inkl. sygeplejersker, sekretærer mv. Som det ses, indrettes det bl.a. med 12 konsultationslokaler, akutrum og laboratorie.

Står færdig i slutningen af 2023
Det samlede anlægsbudget for Sundhedens Hus er på kr. 16.371.834 og det forventes at stå færdigt ved udgangen af 2023.

Læge, ejendomscenter og arkitekt står bag skitserne
Den gældende Lokalplan for området blev vedtaget i marts 2021 og i april 2021 blev der afholdt licitation på totalrådgivning på projektet, hvor Krogh Madsen Arkitekter fik tildelt opgaven.

I samarbejde med praktiserende læge Steinar Sandberg (Lægehuset Dr. Ingrids Vej) og Vesthimmerlands Kommunes Ejendomscenter har Krogh Madsen Arkitekter efterfølgende udarbejdet et skitseforslag på projektet. Skitseprojekt, tidsplan og budget blev godkendt af Styregruppen for Sundhedens Hus den 17. august 2021.

Ønsker lokale håndværkere på projektet
Efter endt projekteringsproces og myndighedsgodkendelse vil opførelsen af sundhedshuset blive sendt i udbud. Licitation på håndværkerydelsen forventes afholdt april 2022.

Pr. automatik udsendes denne form for byggeri i offentlig licitation, men efter drøftelser i styregruppen ønsker man udbudsformen ændret til begrænset indbudt licitation, hvor der inviteres 5-7 tilbudsgivere inden for hver entreprise, heraf vil 2 være virksomheder udenfor kommunen. En ændring af udbudsformen til begrænset indbudt licitation vil betyde, at flere lokale håndværkere indenfor hver entreprise vil få mulighed for at give tilbud.

Dette har Sundhedsudvalget godkendt med den tilføjelse at der indhentes en optionspris på tag.

To vikingehuse har ligget på byggearealet
Byggearealet langs Højgårdsvej er af Vesthimmerlands museum vurderet til at kunne gemme på væsentlige fortidsminder. Forundersøgelser foretaget af museet har dokumenteret dette, idet der er fundet fortidsminder på fra to huse fra den sene vikingetid på ca. en 1/3 af byggearealet.

Omkostninger forbundet med udgravninger skal afholdes af Vesthimmerlands Kommune og vurderes til at ville koste kr. 230.000. Det kommer til at ske indenfor anlægsrammen til Sundhedens Hus. Det vurderes ikke, at arbejdet kommer til at have indvirkning på tidsplanen for opførelsen af Sundheden Hus.

e-max.it: your social media marketing partner