HVALPSUND: Midt i sne og kulde i februar, stiftede beboerne på friplejehjemmet hesselvang første gang bekendtskab med deres nye musikhave ”Lærkereden”.

Her til eftermiddag - i vejrmæssig kontrast, nemlig i lun sensommersol, blev musikhaven officielt indviet.

Det skete med taler, snorklip, vin og lidt godt til ganen – og ikke mindst musik.

Indviet med musik
Egentlig var det Kimbrergarden, der skulle have ”blæst” musikhaven ind, men de måtte sende afbud. Men de blev flot afløst af et musikalsk trekløver, der naturligvis skulle fremføre "Jeg ved en lærkerede”. For sangen stod kirkesanger Bjørn Baastrup, mens Mette Bindslev brugte et af klokkespillene i musikhaven og Thomas Ingemann akkompagnerede på trompet


Også musikerne tog de nye instrumenter i haven i anvendelse mens der blev sunget sangen ”Jeg ved en lærkerede”. Det er Mette Bindslev der spiller på havens klokkespil mens Bjørn Baastrup synger for og Thomas Ingemann akkompagnerer på trompet. 

Foran sig havde musikken samtlige beboere forventningsfulde placeret foran sig i havestole og nogle endog med festlige sommerhatte. Men også pårørende til beboerne, personale og medlemmer fra Hesselvangs Venner og bestyrelse var med til den festlige indvielse, der ud over glimtende instrumenter også var badet i et blomsterflor fra havens  blomsterkummer og dannebrogsflaget vejrede over haven.

“Jeg ved en Lærkerede....” har i flere år været en populær sang på Hesselvang. Men den er altså også navnet på musikhaven som Hesselvangs Venner har stået i spidsen for på Friplejehjemmet Hesselvang.

Vi har glædet os i lang tid
Aktivitetsmedarbejder Dorthe Bredtoft, som har været tovholder på musikhaven bød velkommen til indvielsen.

-Vi har glædet os til denne dag i rigtig lang tid, selvom om vi som bor her og arbejder her, har nydt haven hele foråret og sommeren. Men grundet benspænd fra en vis Covid-19, så er det først i dag, at vi har kunnet invitere jer alle sammen samlet. Vi er så glade for at kunne åbne vores have for alle jer. Så tusind tak fordi I er kommet. Havens navn er der to grunde til. Hvert forår er sangen ”Jeg ved en lærkerede” meget værdsat her på Hesselvang. Vi synger den rigtig tit. Alle kan den og alle synger med. Og så ved vi jo, at det er sang som alle store som små får lært. Og vi håber netop at haven her vil blive et samlingssted for både børnebørn og oldebørn. Vi havde en beboer, der havde sine oldebørn på besøg lige efter at haven var blevet færdig som sagde: Yes oldefar, nu er det ikke kedelig at være ude ved dig mere. Den anden grund er, at et af musikinstrumenterne herovre hedder lærkereden.

En udendørs musikhave
Formand for Hesselvangs Venner, Else Sørensen fortalte om baggrunden for projektet:
-Der var ønsker om, at man godt tænke sig noget musik her i haven. Vi satte os derfor i kontakt med Percussion Play og fik herefter at vide, at vi skulle søge Sundhedsstyrelsens aflastningspulje for demente. Vi fik skrevet ned hvad vi kunne tænke os og hvad der skulle laves om her i haven. Det endte ud med, at vi fik det fulde beløb vi havde søgt, 354.885 kr.

Taknemlig leder
Leder Pia Nielsen ville takke for den store indsats: -Jeg vil gerne sig tak til venneforeningen for denne smukke have. Tak til bestyrelsen for venneforeningen for sammen med aktivitetetsmedarbejder Dorte Bredtoft at søge pengene hjem fra Sundhedsstyrelsens aflastningspulje. Det er meget sjældent, at man får det fulde beløb man har søgt. Pengene skulle dække anlæg, flisearbejde og musikinstrumenter fra Percussion Play samt undervisning af personale og frivillige i brug af instrumenterne i samspil med beboerne. Vi kan nu bryste os af, at vi har den største musikhave tilknyttet et plejehjem. Det er altså stort for et lille plejehjem herude i Hvalpsund. Jeg vil sige en stor tak til Dorte Bredtoft for hele styringen af projektet. Det har til tider været udfordrende, at få alt til at gå op i en større enhed. Men som I alle kan se er hun kommet rigtig godt i mål. Også tak til Percussion Play. Det er vigtigt, at vi har fået de 10 musikinstrumenter placeret de rigtige steder. Jeg vil også sende en stor tak til Alice Skals, der har knoklet i vores have. Hun har plantet blomster og har passet drivhus. Det er bare blevet så flot.

En ny del af samværet på Hesselvang
Musikhaven er nu en ny del af samværet her på Hesselvang. Den giver vore beboere og personale til at foretage sig noget aktivt sammen med en nem aktivitet. Og alle kan være med, for musik er på mange måder et sprog alle forstår. Musik er med til at aktivere sanserne og være med til at styrke den mentale og fysiske sundhed. Og musikhaven er også med til at lokke beboere, besøgende og personale udendørs – også når vejret er mindre godt. Det har vi allerede set her i foråret og sommeren, hvor beboere og personale har benyttet enhver lejlighed til at komme ud.

Hvalpsund borgerne er også velkomne
Vi vil gerne at jeres børn, børnebørn og oldebørn bruger haven. Det gælder naturligvis også Hvalpsund borgerne. Det vil sige, at man rigtig gerne må komme ind udefra og bruge musikhaven - også i hverdagen. 

Beboer Christian Stisen stod for at klippe snoren og dermed at erklære haven for åben. Men forinden havde han også rosende ord til Friplejehjemmet, personalet og haven, der klart fortalte, at han bor det bedste sted.  


Beboer på Hesselvang, Christian Stisen kunne erklære musikhaven åben med snorklip.  

Indvielsen fortsatte med mere musik fra Mette Bindslev og Thomas Ingemann. Indvielsen sluttede af med Hessels fællessang.

 
De mange fremmødte var meget interesserede i at spille på de nye musikinstrumenter  

Om musikhaven ”Lærkereden”
Haven er opbygget så der både er instrumenter der virker beroligende, med deres meditative toner, mens andre stimulerer sanserne og pirrer nysgerrigheden. På tur rundt i haven vil man, udover det at spille på eller lytte til instrumenterne, opleve samvær, frisk luft, naturens dufte, lyde og skønhed. Alle sanser inddrages. På den måde får musik og bevægelse en helt ny mening.

Med musik kan man udtrykke sig spontant igennem lyden, man kan skabe et fællesskab, hvor alle kan være med uanset forudsætninger. Har man fx ikke længere sit verbale sprog, kan man stadig udtrykke sig gennem musik og toner.

e-max.it: your social media marketing partner