VESTRUP: Traditionen tro, blev de nye elever på Vestrup Skole, forleden, modtaget i skolegården på deres første skoledag.

Skolens ældre elever stod klar med små flag og musik, optagede af at tage godt imod deres nye skolekammerater.

-I år er der 7 nye elever på 0. årg. Sidste år var der 20. De kommende år ser lovende ud for elevtallet på skolen, fortæller skoleleder Sonja Paulin Antonsen.

De fleste årgange er dog så små, at man må danne klasser på tværs af årgangene. Lærerene er meget rutinerede i at undervisningsdifferentiere, så alle elever undervises ud fra det niveau, de er kommet til i deres faglige udvikling.

Der er forskellige mål for forskellige årgange, hvilket lærerene selvfølgelig også tager højde for. Derfor undervises der ofte ud fra forskellige grundbøger på et hold. Alle elever evalueres ud fra målene for den årgang, de er indskrevet på. 

-De seneste års resultater viser, at holddannelse ikke har negativ indvirkning på elevernes faglige niveau. Måske endda tværtimod, siger Sonja Paulin Antonsen og forklarer videre:

-Et hold som udgør en klasse er optimalt på 20 elever. Måske lidt over eller lidt under. Der er derfor god tid til den enkelte elev. I år er 0. og 1. årg. hver for sig i dansk og matematik, men sammen i de øvrige fag. Når årgangene er samlæste er der altid to voksne på, til de 27 små indskolingselever.

e-max.it: your social media marketing partner