FARSØ: Med fokus på den grønne omstilling har Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark de seneste tre år

stået i spidsen for projekt Cirkulær Innovation i Partnerskaber, som har haft til formål at øge fokusset på cirkulær økonomi hos små og mellemstore virksomheder.

Genanvendelse af blød plast
Det har blandt andet resulteret i et Vesthimmerlandsk samarbejde, som har øget genanvendelsesprocenten for blød plast fra husholdninger, genbrugspladser og sygehuse.

Brug-og-smid-væk-kultur
Et stigende ressourceforbrug og en voksende brug-og-smid-væk-kultur. Det er virkeligheden for mange virksomheder og en udvikling, som kan have afgørende konsekvenser for fremtidens verden. Derfor har Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) de seneste tre år drevet projektet Cirkulær Innovation i Partnerskaber, som har haft til formål at styrke den cirkulære innovation i små og mellemstore nordjyske virksomheder og således nedbringe unødigt ressourcespild.

- Projektet har været funderet i partnerskaber på tværs af virksomheder, der har anvendt cirkulære forretningsmodeller som platform for innovation. Virksomhederne i partnerskaberne har afprøvet mange forskellige veje ind i cirkulær økonomi, og der er skabt spændende resultater, produkter og koncepter i forløbet. På tværs af partnerskaberne har der været enighed om, at den øgede viden og det udvidede netværk har skabt grobund for mere cirkularitet i fremtiden, lyder det fra Mette Bøgh som er lokal projektleder hos NBE.

Fra plastaffald til kabelbånd
To af de nordjyske virksomheder, som har indgået et partnerskab igennem projektet, er Genplast og Vesthimmerlands Forsyning. Genplast, som har base i Farsø og er førende inden for genanvendelse af plast, har sammen med Vesthimmerland Forsyning iværksat et initiativ, der har til formål at undersøge potentialet ved at indsamle blød plast separat.

Resultaterne af projektet viser tydeligt, at det er muligt at genanvende plasten mere målrettet og således opnå en høj kvalitet og genanvendelsesprocent, hvis den bløde og hårde plast sorteres for sig. I den forbindelse har man haft succes med at skabe et lokalt cirkulært loop, hvor indsamlet plast fra både husholdninger, genbrugspladser og Farsø Sygehus genanvendes i nye produkter.

Den bløde plast genanvendes for eksempel til kabelbånd til nedgravning i kommunen og til ny folie, som blandt andet kan anvendes til indsamlingsposer hos Vesthimmerlands Forsyning.

FAKTA om projektets partnere
*Genplast i Farsø er førende inden for genanvendelse af plast. Virksomheden kværner, vasker, pelleterer og sorterer plasten, så den bliver genanvendelig til nye formål. De genbruger også noget af plasten selv i forskellige produkter, bl.a. kabelbånd, som de sælger videre. Hermed er Genplast med til at spare miljøet for unødvendig forurening.

 

*Vesthimmerlands Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed, der har flere aktiviteter inden for affaldssortering - herunder indsamling og afsætning af genanvendelige materialer.

* Farsø Sygehus er et moderne hospital, som ønsker at bidrage til nye løsninger og samarbejdsflader, som kan inspirere og præge andre hospitaler i Danmark.

*Vesthimmerlands Kommune har været lokal projektleder i partnerskabet og har varetaget projektstyringen for at sikre fremdrift og sparring. De har med lokalt kendskab hjulpet med at etablere og styrke samarbejdet på tværs af partnerne.

e-max.it: your social media marketing partner