VESTERBØLLE: Ideen til stiftelsen af ”Foreningen til Levendegørelse af Landsbykulturen i Vesthimmerland” udsprang fra Karl Nielsen, Vesterbølle.

Karl Nielsen havde gennem flere år spurgt om han ikke skulle ”gøre Hessel levende”.

I 1970 blev der givet grønt lys, til at iværksætte en levendegørelse af Hessel, som på dette tidspunkt havde gennemgået en omfattende restaurering. Arrangementet foregik søndag den 9. August 1970 og blev besøgt af ca. 5.000 mennesker. Trafikken brød sammen og de mange fremmødte fik måske ikke det fulde udbytte af besøget.

Dette affødte ideen om at stifte en forening, da Karl Nielsen indså, at der skulle mange flere hænder til at løfte en sådan opgave.

Den 22. marts 1971 blev der afholdt stiftende generalforsamling hos Karl Nielsen i Vesterbølle og den første bestyrelse bestod af medlemmer fra store dele af Vesthimmerland, hvilket stadig er tilfældet.

Den 15. August 1971 afholdt foreningen skuespillet ”En hovdag på Hessel”. Helt i foreningens ånd blev høsten afviklet som den foregik for 150 år siden. Allerede i 1972 blev arrangementet udvidet til at blive afviklet over 2 dage. I en årrække trak arrangementet op i mod 12.000 gæster på en weekend.

I alle årene fra 1971 til 2004 var det Foreningen til Levendegørelse af Landsbykulturen i Vesthimmerland som stod for afviklingen af høstdagene på Hessel.

I 2004 indgik Landsbykulturen et samarbejde med Vesterbølle Sogns Beboerforening omkring at afvikle gammeldags høst i Vesterbølle. Vesterbølle var i 2002 af det daværende Viborg Amt blevet udpeget til kulturbevaringsværdig landsby, og dermed var det oplagt at flytte arrangementet hjem til Vesterbølle hvor det hele startede i 1971.

Siden 2005 har de to foreninger afviklet Levende Landsby med undtagelse af 2020 hvor Covid-19 satte en stopper for arrangementet.

I anledning af 50-året for foreningens stiftelse var der lagt op til en fejring af jubilæet, men dette er udsat til 2022 hvor verden forhåbentlig er mere normal igen. 7.-8.august 2021 er således 16. Gang Levende Landsby bliver afviklet i Vesterbølle.

Allerede i 1973 havde foreningen tjent så mange penge, at den kunne købe 2 huse i Vesterbølle til en sum af kr. 50.000. De kr. 15.000 blev betalt kontant og resten lånte man i Gedsted Spare og Lånekasse.

Levende Landsbykultur i Vesthimmerland, som foreningen i 1997 tog navneforandring til, har gennem de 50 år deltaget i byfester, gammeldaws uge i Aalestrup og i forbindelse med aktiviteter på Hougaarden i Vesterbølle. Man har sågar deltaget med Karl Nielsens stude til Dyrskue i Roskilde og ved samme lejlighed aflagde man besøg på Rådhuspladsen i København. 

Igennem årene er der lavet forbedringer i ejendommene i Vesterbølle. Den helt store renovering foregik i 2019/2020 hvor laden fik nyt tag, isolering og troltekt beklædning i tagetagen, ny trappe og ny Led belysning. Dette blev muligt med bevilling af kr. 165.000 fra Velux fonden, kr. 150.000  fra Lag-midlerne og kr. 110.000 fra Landsbypuljen i Vesthimmerlands Kommune.


I forbindelse med den store renovering af laden, blev 1 salen nyindrettet, bl.a. med denne købmandsbutik. 

I dag er der således en flot gammeldags købmandsbutik, forskellige håndværksudstillinger, et gammelt bondekøkken og gamle stuer.

I jubilæumsåret er foreningen i gang med at søge midler til en ny udstillingshal med samlingslokale og toiletter, så de opmagasinerede ting kan blive opstillet permanent.

Dermed håber foreningen at kunne tilbyde faste åbningstider for publikum.

LÆS OGSÅ: Vesterbølle bliver igen levende

e-max.it: your social media marketing partner