FARSØ: Til september indvier Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet er nyt udendørs aktivitets- og haverum ved museet i Søndergade i Farsø. Det er færdigbygget og kan derfor allerede ses nu.

-Vi har hele tiden haft ønsket om at kunne bruge udearealet som en smuk afsluttende æstetisk ramme omkring det nye museum, fortæller formand for Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet, Hans Støttrup Jensen.

Området skal med sine formidlingsaktiviteter tilbyde en alternativ tilgang til det berømte søskendepars forfatterskaber og løfte museets oplevelses- og læringstilbud til børn og unge på alle alderstrin. Området vil være frit tilgængeligt for besøgende, alle ugens dage, døgnet rundt.

20210727140308
20210727135729
20210727135807
20210727135835
20210727135901
20210727135920
20210727135951
20210727140134
20210727140146
20210727140201
20210727140321
20210727140334

Med dette formål for øje har museet – med hjælp fra arkitekt Christian Lomborg, fået lavet en oplevelses- og aktivitetsplads omkring museet. Anlægget på i alt ca. 500 kvm. Omfatter to intime opholdsrum syd og vest for museet bygget op omkring siddeplinter i grå granit. Det mindre opholdsrum vest for museet afgrænses af en beplantning med bøgepur, mens det større opholdsrum mod syd er indrammet af en lærkehæk og udstyret med store natursten og en beplantning i form af tempel- og hjortetaktræer.

Nye formidlingstilbud og aktiviteter
Pladsen skal være et rekreativt område for museets gæster og samtidigt fungere som en udvidelse af museumsrummet, hvor gæsterne kan opleve de to forfatterskaber på nye måder, bl.a. ved hjælp af følgende tilbud: Mobile biblioteksvogne og QR koder som gør det muligt at læse og at lytte til de to forfattere.

Et andet eksempel er pladsens stensamling og plancher, der illustrerer jordens geologiske udvikling. Plancherne giver børn og voksne mulighed for at bestemme stenenes art, oprindelse og vandring med istidens bræer. Stensamlingen og plancherne har direkte sammenhæng med en animeret version af Johs. V. Jensens hovedværk ”Den Lange Rejse”, som vises i museets særlige børnerum.

Thit Jensen var en usædvanlig retorisk begavelse og hendes foredragsvirksomhed har derfor en central placering i museets udstillinger. I forlængelse heraf er der aktivitetspladsens intimrum dannet et Speakers Corner med ”ølkasser” i vejrbestandigt materiale. Faciliteterne står til rådighed for klasser fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne, som her kan øve sig i retorikkens kunst. Som en pendant til museets årlige skrivekonkurrence er planen at der således fremover også blive afholdt en årlig retorikkonkurrence.

Udsmykningen af museets uderum er inspireret af Johs V. Jensens kultur- og natursyn. De flotte tegninger er udført af tegnestuen Hermann Ditte.

Lige nu, i det nye udstillingsrum ”Baghuset” kan man i øvrigt lige nu se udstillingen ”Fra Den nye Verden”, som er blevet til i samarbejde med Det Danske Udvandrerarkiv.

e-max.it: your social media marketing partner