FARSØ: Sammen med udstillingen ”Fra den nye Verden”, kan Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet i Farsø lige nu præsentere en mindre udstilling med omdrejningspunkt i Johs V. Jensen og de fynske malere.

Baggrunden er den donation fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond som i 2020 muliggjorde restaureringen af Frits Sybergs billede af ”Familien Jensen i Tibirke Bakker”.

Efterfølgende har museet takket være velvilje fra Johs. Larsen Museet kunnet låne Frits Sybergs maleri ”Ved Bogen, Portræt af Johs. V. Jensen”.

Særudstillingen har fokus på det særlige venskab mellem Johannes V. Jensen og kredsen af fynske kunstnere som fx. Johannes Larsen Fritz Syberg og Peter Hansen. Med malerier, træsnit og keramik indlånt fra Johannes Larsen Museet og fra Johs. V.’s familie samt museets bronzeafstøbninger af Johannes V.’s portrætbuster af Johannes Larsen og Fritz Syberg fortæller særudstillingen historien om det folkelige gennembrud i dansk kunst og viser, hvordan Johannes V. og de fynske malere inspirerede hinanden i et berigende kunstnerliv, der udspillede sig på Fyns Hoved, på Møllebakken i Kerteminde og i sommerlandet i Tibirke Bakker.

I anledningen af særudstillingen har museet udgivet et udstillingskatalog med nærmere omtale af nogle af de udstilllede kunstnere. I katalogets forord lyder det bl.a.:

Bondemalerstriden i 1907 blev anledningen til det første møde mellem Johs. V. Jensen og de fynske malere. I en langvarig avispolemik angreb en kreds af symbolistiske malere den ”fast sammenbrændte Klump af Bondemalere”, som efter deres opfattelse dominerede den danske udstillingsverden. Angrebets adresse var tydelig. Det var rettet mod de fynske malere, som omkring århundredskiftet havde fået deres kunstneriske gennembrud.

Når fronten blev trukket op mellem den aristokratiske og københavnske elitekultur og den folkelige bondekultur, var Johs. V. ikke i tvivl om, hvem han skulle støtte. I et brev til maleren Peter Hansen, som var den direkte angrebne part, udtalte Johs. V. Jensen sin støtte til fynboernes ”frimandskunst”. Og kort tid efter aflagde Peter Hansen og Johannes Larsen en form for takkevisit hos forfatteren. Om besøget skrev Johs. V. senere, at ”… Ingen større Æresbevisning er blevet mig til Del siden dette Besøg. Sybergs Selskab kom til snart efter; og saa har det altsaa været Fynboerne gennem alle disse mange Aar”.

Det blev et livslangt venskab, hvad der bestemt ikke var normen for Johs. V.’s øvrige bekendtskaber. Han kunne – sagt uden overdrivelse – være en vanskelig herre at omgås. Men fynboerne blev et af de faste holdepunkter i hans liv.

Venskabet – der var en del af den store alliance mellem de jyske digtere og de fynske malere – var solidt funderet i en dyb sympati på det personlige plan kombineret med et fælles overordnet kunstsyn, hvor omdrejningspunktet var naturen, det daglige arbejde eller det umiddelbare nærvær i familien og hjemmet.


Her ses det berømte billede af ”Frokosten” malet af Fritz Syberg og Johs. V. Jensens ord ‘Ved Frokosten’, Digte, 1906.

Nu har jeg det godt.
Der staar fire blomstrende Stykker Smørrebrød for mig.
Først spiser jeg et med Æg og Sild –
O Anelsen om Svovlbrinte og om Jodlugt fra Havets Tangskove!
Derpaa sætter jeg Tand i et ungt skært Stykke med Steg,
og her fordyber det Smagen, at jeg tier.
Rullepølsens Bouquet af Faar og af oliedryppende Maskiner, Væverier, udvider mit Velbefindende.
Osten knytter Stemningen af forraadnelse og rygende Elskov sammen i mit Hjærte.

Men nu skælver mit Bryst imod Snapsen,
som jeg har skænket mig af den iskolde Flaske.
Se den spiller, den ler klart,
jeg holder den op som en stor levende Diamant,
Kornbrændevin, kort sagt, Danmark!
Her sidder jeg og bereder mig på det bedste Øjeblik.
Her er godt. Hatte passerer Vinduet, meget Folk færdes på Gaden.
Jeg har sagt til mig selv, at Livet og Solsystemet gaar glimrende.


På Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet i Farsø er der ud over den faste udstilling- lige nu også flere interessante særudstillinger om de to forfattere, der begge er bysbørn af Farsø.

e-max.it: your social media marketing partner