FARSØ: Farsø Erhvervsråd har gennem flere år sammen med Vesthimmerlands Kommune arbejdet på etableringen af et nyt erhvervsområde

bag ved Farmas, Outline Vinduer og UnoForm fordi mængden af mulige, velegnede erhvervsbyggegrunde i Farsø er begrænset til meget få grunde, ligesom der er behov for at styrke udvidelsesmulighederne for bl.a. Outline Vinduer, lød det fra formand for Farsø Erhvervsråds, Ole Hosbond Poulsen på rådets generalforsamling i sidste uge. 

Råstofområde spænder ben
-Området er dog p.t. udlagt – men udnyttes ikke, til råstofudvinding, hvilket gør at det skal udtages af råstofområdet, hvilket ville kunne ske i forbindelse med Region Nordjyllands Råstofplan 2020, der skulle vedtages i løbet af 2020.

Erhvervsudvikling bør komme før råstofudvinding
Ole Hosbond Poulsen forklarer forløbet således: - Behandlingen af Råstofplan 2020 er blevet udskudt p.g.a. ”corona”, og da der så kom et redigeret oplæg til Råstofplan 2020 her i februar 2021 var en væsentlig del af det tiltænkte erhvervsområde IKKE udtaget af råstofområdet alligevel. Det fremgår af udkastet til råstofplanen, at råstofudvinding i Region Nordjyllands perspektiv kommer før erhvervsudvikling i prioritering, hvilket er en lidt uforståelig holdning set fra Farsø Erhvervsråds side. Vi indsendte derfor høringssvar til dette før påske med henblik på at få størst mulig andel af erhvervsområdet udtaget.

Den zig-zag kurs som Region Nordjylland har haft i forhold til det ønskede erhvervsområde samt coronaen har medført at der nu er gået 2-3 år uden at det har været muligt at udvikle området og det begynder derfor at haste med at skaffe yderligere erhvervsområde. Vi vil derfor i erhvervsrådet arbejde videre med alternative og supplerende erhvervsområdet, så det også fremadrettet vil være muligt at etablere virksomhed på egnende arealer i Farsø.

P.t. kun en erhvervsgrund til salg i Farsø
P.t. har Vesthimmerlands Kommune kun en erhvervsgrund til salg i Farsø. Den er beliggende på hjørnet af Søndergården og Fabriksvej. Grunden på 6.780 kvm, som altså er den eneste, har været til salg siden 2015 og ingen virksomheder med interesse i Farsø har været interesserede i at byde ind på den.

Selvom Farsø Erhvervsråd er blevet præsenteret for en liste med erhvervsgrunde, viser det sig at størstedelen er privatejede og er beregnet til udvidelse af eksisterende virksomheder. Andre grunde er direkte målrettet mod serviceerhverv og kan altså ikke benyttes til produktionserhverv. Og endelig viser det sig at grunde som Vesthimmerlands Kommune har udlagt mod Svoldrupvej ved genbrugspladsen har så dårlige bundforhold at de ikke kan bebygges.  

Farsø dårligt stillet
På den måde er Farsø dårligt stillet og altså p.t. ikke interessant for nye virksomheder at slå sig ned i, mens kommunens øvrige byer med erhvervsområder har et godt udbud af erhvervsgrunde.

Til sammenligning har Aars p.t. 14 erhvervsgrunde til salg, Løgstør 8 og Aalestrup 2 

På den måde kan det ikke gå hurtigt nok med at udvide Farsøs industriområde i området mellem Svoldrupvej og Svingelbjerg, på det føromtalte råstofudvindingsområde, som ikke benyttes.

e-max.it: your social media marketing partner