FARSØ: Efter mange års forberedelse blev det nye Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museum indviet for 2 år siden. Et længe næret ønske om at skabe et fælles museum for byens to store forfattere blev dermed realiseret.

Udearealet omkring museumsbygningen var der derimod ikke penge til at sætte i stand på det tidspunkt - andet end med græs. Det samme gjaldt en ældre garage til indretning af depotrum.

- Men vi har hele tiden haft ønsket om at kunne bruge udearealet som en som en smuk afsluttende æstetisk ramme omkring det nye museum, fortæller formand for Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet, Hans Støttrup Jensen.

Godt tilfreds med resultatet
Nu er museets uderum og ekstra udstillingsrum færdig og Hans Støttrup Jensen er rigtig godt tilfreds med resultatet. 

Anlægget er på i alt ca. 500 kvm. Det omfatter to opholdsrum vest og syd for den nye del af museumsbygningen bygget op omkring siddeplinter i grå granit. Med sine formidlingsaktiviteter skal området tilbyde en alternativ tilgang til det berømte søskendepars forfatterskaber og løfte museets oplevelses- og læringstilbud til børn og unge på alle alderstrin. Tanken er at området skal være frit tilgængeligt for museets besøgende.

Udendørs opholdsrum med mulighed for fordybelse
F.eks. vil der ved de to opholdsrum med siddepladser blive placeret mobile biblioteksvogne med et rigt udvalg af de to forfatteres skrifter, således at de besøgende her kan fordybe sig i de to forfatterskaber, som de har oplevet i museets udstillinger.

Et andet eksempel er pladsens stensamling og plancher, der illustrerer jordens geologiske udvikling. Plancherne giver børn og voksne mulighed for at bestemme stenenes art, oprindelse og vandring med istidens bræer. Stensamlingen og plancherne har direkte sammenhæng med en animeret version af Johs. V. Jensens hovedværk ”Den Lange Rejse”, som vises i museets særlige børnerum.

Speakers Corner – a’ la Thit
Thit Jensen var en usædvanlig retorisk begavelse og hendes foredragsvirksomhed har derfor en central placering i museets udstillinger. I forlængelse heraf er der naturligvis blevet etableret et ”Speakers Corner”. Faciliteterne står til rådighed for klasser fra folkeskolen og ungdomsuddannelserne, som her kan øve sig i retorikkens kunst. Som en pendant til museets årlige skrivekonkurrence vil der således fremover også blive afholdt en årlig retorikkonkurrence.


Den tidligere garagebygning er renoveret og fugtsikret og kan både bruges som depot og ekstra udstillingslokale. Lige nu vises udstillingen ”Fra Den Nye verden”.        

Et ekstra udstillingslokale
Garagebygningen/udhuset bag museet var egentlig udelukkende tiltænkt som depotrum. Men det har også fået en ekstra funktion, nemlig som et ekstra udstillingslokale.

Bygningen er blevet renoveret og fugtsikret og dermed optimeret til depot, men også til udstillinger. Derfor indeholder rummet lige nu særudstillingen ”Fra Den Nye verden” om den danske udvandring, Johannes V. Jensen og Amerika. En udstilling lavet i samarbejde med Det Danske Udvandrerarkiv i Aalborg, hvor udstillingen befandt sig sidste efterår, men nu altså er rykket til Farsø.  

Forfattermuseum med flest særudstillinger
-Vi er faktisk nu det forfattermuseum i Danmark med flest særudstillinger - og for den sags skyld flest arrangementer i løbet af året. Det er vi stolte af. Det betyder, at besøgende og medlemmer får rigtig megen ny viden om Farsøs to berømte forfattere, og de emner der er relateret hertil, siger Hans Støttrup.

Han fortæller også, at museet igen har normalt åbent for gæster og arrangementer, dog underlagt de krav der stilles i forbindelse med corona, herunder coronapas.

Det afholder dog ikke folk fra at komme, for i dag lørdag, hvor der var forfatterforedrag på museet, var alle pladser booket op og reserveret på forhånd.      

 


e-max.it: your social media marketing partner