VESTHIMMERLAND: Med baggrund i en konkret ansøgning om opførsel af et solcelle anlæg på Mosbækvej ved Aars, har de socialdemokratiske medlemmer af Økonomiudvalget, Doris Lauritzen  og Asger Andersen bedt om at få sagen i byrådet.

De har et ønske om, at byrådet tager stilling til en langsigtet planlægning af nye fremtidige energianlæg, inden der igangsættes flere kommuneplantillæg af barmarksanlæg.

-Der ingen tvivl om, at socialdemokratiet vil have mere grøn energi, det har samfundet og klimaet ganske enkelt brug for, siger Asger Andersen, som gerne ser, at Byrådet bakker op om en fremadrettet langsigtet planlægning, så de 40 % af borgerne, som bor i landdistrikterne, kender fremtidsplanerne for deres lokalområder.

Udgangpunktet er, at der foretages en grundig undersøgelse af, hvor det vil være mest optimalt at placere de fremtidige grønne energianlæg, med mindst mulig gene for borgere, natur og værdifulde landskaber. Dette bør indarbejdes i den kommende revision af kommuneplanen.

-Vesthimmerland skal som en landkommune sørge for at værne om de naturværdier, der er afgørende for bosætning på landet, siger Doris Lauritzen.

e-max.it: your social media marketing partner