VESTHIMMERLAND: I budgetaftalen for 2021-2024 har Vesthimmerlands Kommune årligt afsat et mindre beløb til diverse etableringer eller udskiftninger af vej- og stibelysning.

I budget 2021 er der afsat kr. 300.000. Det er midler, der ikke hører under det ordinære driftsbudget afsat til vejbelysning, der omfatter ca. 10.800 lampesteder i Vesthimmerland.     

Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt følgende prioriteringer for mere lys: Himmerlandsgade- Aars, Skolegade – Farsø, Kirkestien – Gedsted, Kirkestien - Vester Hornum, Sdr. Boulevard – Aars, Markvænget- Aars og Egevej Aalestrup.

Det vurderes, at de ekstra gadelamper vil give mere tryg og sikker færdsel i de mørke timer. Ligeledes vil de ekstra lamper fremme lysten til at bevæge sig udendørs i større dele af dagen og året, herunder bedre mulighed for udeliv, når der f.eks. kan motioneres på stier i mørke timer

e-max.it: your social media marketing partner