FARSØ: Skadestue-skiltet på Farsø Sygehus skal den 1. september udskiftes med et nyt, nemlig skadeklinik.

Det blev besluttet af et flertal i Regionsrådet op til påske. 

Det nye set-up for skadesbehandling i Farsø betyder imidlertid også at åbningstiden i Skadeklinik Farsø udvides til kl. 22 hver dag fra 1. september.

Den udvidede åbningstid er et af flere tiltag, som Regionsrådet i Budget 2021 har sat penge af til for at styrke de akutte sundhedstilbud for borgerne i nærområderne. Udvidelsen af åbningstiden i Farsø beløber sig til 1,5 mio. ekstra i forhold til i dag.

Bemandes af behandler sygeplejersker
I det nye set-up vil Skadeklinikken i Farsø primært være bemandet af erfarne behandlersygeplejersker, som dog først skal rekrutteres og efteruddannes. Det forventes, at bemandingen med behandlersygeplejersker først kan være på plads i slutningen af 2021 eller starten af 2022. Indtil da er der fundet en løsning, så Skadeklinikken kan bemandes med lægevikarer fra 1. september. Det vil blive udfaset i takt med ansættelsen og uddannelsen af behandlersygeplejersker.

- Det er godt, at vi har fundet en midlertidig løsning med lægevikarer, så vi hurtigere kan få udrullet et af de tiltag, der skal styrke de akutte tilbud i nærområderne. Det nye set-up vil øge trygheden og skabe bedre tilgængelighed til akutte tilbud for borgerne i Vesthimmerland, siger Mogens Ove Madsen (S), formand for Region Nordjyllands Akut- og Praksisudvalg.

I dag er skadestuen i Farsø åben fra kl. 8-17 på hverdage og kl. 8-15 i weekender og på helligdage. Med den nye model kan borgerne se frem til en daglig åbningstid fra kl. 8-22.

Der er lavet en analyse af den nuværende aktivitet i skadestuen, der er bemandet af læger og sygeplejesker. Den viser, at langt størstedelen af aktiviteten vil kunne varetages af behandlersygeplejersker, som vil have lægelig backup enten på Farsø-matriklen eller telefonisk fra en anden akutfunktion i regionen. Muligheden for at få lavet røntgenundersøgelser bliver også udvidet, da der vil være en radiograf på tilkaldevagt i de timer, funktionen ikke i forvejen er vagtdækket på sygehuset i Farsø.

- Jeg er helt tryg ved, at borgerne i Vesthimmerland får et godt fagligt tilbud. Behandlersygeplejerskerne skal både have to års erfaring fra det akutte område og en længere efteruddannelse, så de er godt klædt på til at varetage mange typer behandlinger. Modellen med behandlersygeplejersker fungerer allerede nu rigtig godt på skadeklinikken i Hobro, og fremadrettet vil driften af begge klinikker være tænkt sammen og således også styrke samarbejdet mellem Farsø og Hobro, forklarer Mogens Ove Madsen.

LÆS OGSÅ: 
Debat: En hovsaløsning
Debat: Lad være med at tage de vesthimmerlandske borgere som gidsler i jeres valgkamp!
Debat: Et godt skridt på vejen
Debat: Farsø tabte 

Udvidet åbningstid giver flere besøg
I dag er der årligt 2.400 visiterede besøg på skadestuen i Farsø. Med den nye model er forventningen, at dette vil stige til 3.100. Med den nye model vil der være enkelte behandlinger omkring skulder, albue, hofte og knæ, der skal udføres af en læge, der ikke længere vil kunne varetages i Farsø. Ca. 160 årlige besøg forventes påvirket af dette.

En kompensation for mistet lægevagt
Selvom det er glædeligt at skadeklinikken i Farsø får udvidet sin åbningstid, så skal man huske på at Farsø for et år siden mistede sin lægevagt. Og det kun er to år siden, at den lægebemandede skadestue havde den åbningstid, som skadeklinikken nu får fra 1. september. Men omvendt har skadestuen i Farsø også været økonomisk lukningstruet af Regionsrådet ad flere gange, men det er heldigvis blevet omstødt af lokale politikere og sygehusets støtteforening.

e-max.it: your social media marketing partner