COVID-19: Mens der ventes på en større genåbning efter påske, så er den gradvise genåbning af Danmark trods alt i gang.

Torsdag i sidste uge blev Regeringen og de øvrige partier i Folketinget enige om at lade flere elever komme tilbage i skole og at hæve forsamlingsloftet udendørs.

Sidstnævnte betyder at flere kan mødes, og flere kan dyrke idræt – udendørs.

Statsminister Mette Frederiksen glædede sig over aftalen: - Alle partier har gjort gældende, at det er vigtigt, at genåbningen har fokus på de unge. Det er lykkedes. Vi giver også mulighed for, at flere danskere kan mødes uden for i påsken.

Dette åbner mandag den 22. marts
Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i Region Hovedstaden (dog enkelte kommuner udelukket)kan komme tilbage i skole igen efter samme testmodel som i resten af landet.

Forsamlingsforbuddet hæves fra fem til 10 personer udendørs. Sundhedsmyndighedernes anbefaler fortsat, at man kun mødes fem personer indendørs.

Forsamlingsforbuddet hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.

Der åbnes for udendørs gudstjenester mv. med op til 50 personer. Dette ændrer ikke på de gældende regler for indendørs gudstjenester.

Der gives mulighed for fuld genåbning og fuldt fremmøde for elever, der skal deltage i certifikatfag og for elever i skolepraktik i hele landet.

e-max.it: your social media marketing partner