HVALPSUND: “Danmarks største musikprojekt af sin art sker lige nu på Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund”

forleden leverede og monterede de mange instrumenter i friplejehjemmets nye musikhave.

“Jeg ved en Lærkerede....” har i flere år været en populær forårssang på Hesselvang. Men er nu også navnet på det store musikhaveprojekt som Hesselvangs Venner står i spidsen for på Friplejehjemmet Hesselvang.

Udendørs musikhave
Venneforeningen har ansøgt Sundhedsstyrelsens aflastningspulje for demente om midler til den udendørs musikhave. Sundhedsstyrelsen har bevilliget 354.885 kr. til etablering af haven, indkøb af musikinstrumenter, samt undervisning af personale og frivillige i brug af instrumenterne i samspil med beboerne.


Musikhaven er allerede taget i brug ved Friplejehjemmet Hesselvang. Til sommer suppleres den med blomstermiljøer og ”cafeareal”. 

Landets største tilknyttet et plejehjem
Musikhaven er ikke den første af sin slags, men bliver ifølge Percussion Play landets største musikhave tilknyttet et plejehjem. Beboerne har taget godt imod de nye instrumenter. Allerede dagen efter monteringen af de mange instrumenter bredte der sig en dejlig klang i haven, hvor flere af beboerne trodsede kulden for at komme ud og spille lidt på de nye udendørs musikinstrumenter.

På gåtur rundt i den øvrige have er ligeledes opsat enkelte instrumenter. En af dem Bell-Lyren har fået sin plads ved heste og gedefolden og er blevet til glæde for både dyr og mennesker. Hver gang der slåes an på den smukke lyre, kommer heste og geder frem til en snak.

Suppleres med hyggeligt ”cafe-miljø”
Bestyrelsen for friplejehjemmet har ligeledes valgt at omlægge hele området omkring den eksisterende pavillon til et hyggeligt ”cafe´miljø”, så nu ventes der bare på forår og varme så de mange nybyggede blomsterkummer kan tilplantes og de dejlige toner fra bl.a. klokkespil, marimba og xylofoner kan nydes.

Spille på og lytte til instrumenter
Haven er opbygget så der både er instrumenter der virker beroligende, med deres meditative toner, mens andre stimulerer sanserne og pirrer nysgerrigheden. På tur rundt i haven vil man, udover det at spille på eller lytte til instrumenterne, opleve samvær, frisk luft, naturens dufte, lyde og skønhed. Alle sanser inddrages. På den måde får musik og bevægelse en helt ny mening.

Med musik kan man udtrykke sig spontant igennem lyden, man kan skabe et fællesskab, hvor alle kan være med uanset forudsætninger. Har man fx ikke længere sit verbale sprog, kan man stadig udtrykke sig gennem musik og toner.

Særligt godt for demente
-Ofte oplever vi at musikken sætter gang i samtaler om erindringer og følelser; om ungdommens høstballer på den lokale kro o.s.v. Alt sammen stemninger der giver den demente en god fornemmelse i kroppen. Med aktiviteter og ophold i musikhaven vil vi gerne understøtte disse gode stunder, understreger Dorthe Bredtoft, aktivitetsmedarbejder på Hesselvang.

Haven bliver åben for lokalområdet
Efter en yderligere genåbning af samfundet vil haven blive åben for lokalområdet og forhåbentligt være endnu et tiltag der skaber liv i haven. Lige nu har beboerne dog haven for sig selv.

e-max.it: your social media marketing partner