FARSØ: 2021 har indtil videre været meget kold. Kun få dage inde i det nye år kom det første isdøgn. Det vil sige, at temperaturen på intet tidspunkt af døgnet har været over 0 grader.

Siden midten af januar – og ifølge vejrprognoserne, et stykke tid endnu, har det mere været en regel end en undtagelse, at temperaturen ikke har bevæget sig over 0 grader.

Selvom man kan observere at det ryger godt op ad skorstene hos Farsø Varmeværk, så oplyser driftsleder Bo Rasmussen, at man kun kører med 65-75% belastning på kedlerne.

Varmeværket råder over tre kedler, to på værket på Johan Skjoldborgsvej og en på satelitværket på Fredbjergvej.

-Alle tre kører, på den måde fordeler vi ydelsen på den bedste måde, fortæller Bo Rasmussen.

Det er på samme måde, at man får bedre ydelse ved at have alle radiatorer i sit hus tændt, fremfor at få kører for fulde drøn, oplyser Bo Rasmussen.     

Farsø Varmeværk fyrer med flis som i stor stil aftages fra lokale Outline Vinduer, som p.t. også har godt gang i produktionen.

-Så vi har fyldt lagerene med flis, så der er ingen problemer med at forsyne forbrugerne med varme uanset hvor længe denne kulde fortsætter.  

På gode vinter solskinsdage suppleres flisvarmen sågar med solvarme.

-Vi har i år oplevet at vandet er kommet op på 60-70 grader, siger Bo Rasmussen.

Omkring forbruget, regner Bo Rasmussen, selvfølgelig at husstandene i Farsø kommer til at forbruge mere varme når der er isdøgn. Han tilføjer, at den kolde vind som man kunne opleve i weekenden, også gør sit.

-Vinden er kommet ind ad sprækker og revner og har afkølet ekstra.

Omvendt kan driftslederen også på det samlede varmeforbrug se, at eksempelvis skole og hal er lukket ned.          

e-max.it: your social media marketing partner