VESTHIMMERLAND/FARSØ: Regeringen og aftalepartierne bag finansloven 2021 har besluttet af styrke folkeskolen. Til dette har regeringen og aftalepartierne afsat 400 mio. kr. i 2021

Tilskuddet gives til landets 98 kommuner med det formål, at tilskuddet skal anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Tilskuddet skal anvendes indenfor de fastsatte rammer og vilkår.

Ja tak fra Vesthimmerlands Kommune
Vesthimmerlands Kommunes andel af de 400 mio. kr. i 2021 udgør 2.605.000 kr., hvilket kommunen har takket ja til.

Byrådet tog i torsdags formelt mod beløbet, som nu vil blive delt ud til kommunens 12 folkeskoler efter skolernes antal elever. Fordelingen af midlerne sker på baggrund af elevtal pr. 5. september 2020,

 

Sådan fordeles beløbet imellem Vesthimmerlands 12 folkeskoler.

Tilskudspuljens formål er, at bidrage til et generelt fagligt løft af folkeskolen via flere lærere. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser. Midlerne skal anvendes til løn og pensionsudgifter til lærere, og kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til lærerne (f.eks. IT).

Flere inklusionstimer på Farsø Skole
På Farsø Skole oplyser skoleleder John Andersen, at Farsø Skoles andel på kr. 422.261 vil blive brugt på ekstra inklusionstimer. Timer som skolen af budgetmæssige årsager har været nødt til at skære ned på.

Inklusionstimerne skal især bruges på elever som kræver ekstra støtte. Det kan være elever med opmærksomhedsproblematikker, som har brug for en voksen omkring sig.

Desuden vil vi også bruge pengene på ekstra lærertimer til udskolingselever der ikke er uddannelsesparate og elever der har brug for assistance i forbindelse med et turboforløb.     

Pengene rækker til ca. 20 ekstra lærertimer om ugen.         


e-max.it: your social media marketing partner