VESTHIMMERLAND: Dansk Industri har offentliggjort deres erhvervsklimaundersøgelse for 2020. 

I alt 7.616 virksomheder fra 93 kommuner har givet deres vurdering af kommunernes indsats på områder som infrastruktur og transport, arbejdskraft, uddannelse, kommunal sagsbehandling, skatter afgifter og gebyrer, fysiske rammer, brug af private leverandører, kommunens image og information og dialog med kommunen.

Vesthimmerlands Kommune har en samlet placering som nummer 40, hvilket er en tilbagegang på 11 placeringer fra sidste års 29. plads.

Kommunens bedste placering er inden for kategorien "Brug af private leverandører", hvor Vesthimmerlands Kommune ligger på en 20. plads. Kommunen er gået 20 placeringer frem i denne kategori. Kategorien

”Brug af private leverandører” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens udbudsproces og betalingsfrister samt kommunens placering på tolv statistiske indikatorer, der viser i hvor høj grad, kommunen konkurrenceudsætter fordelt på hovedkonti.

Der er endvidere fremgang at spore i kategorien "Skatter, afgifter og gebyrer", hvor Vesthimmerlands Kommune i 2020 opnåede en 38. plads mod en 51. plads i 2019.

Kategorien "Skatter, afgifter og gebyrer" ” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med den kommunale indkomstskat og de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer samt på seks statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser niveauet for skatter, afgifter og gebyrer i kommunen.

Der er ligeledes fremgang i kategorien "Kommunal sagsbehandling", hvor kommunen er placeret som nr. 47 i 2020 sammenlignet med nr. 60 i 2019. Kategorien "Kommunal sagsbehandling" beskriver kommunens placering på tre spørgsmål om tilfredshed med sagsbehandlingen på forskellige områder samt på otte statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser, hvor effektiv sagsbehandlingen i kommunen er. De tre områder er sagsbehandling af virksomheders miljøforhold, sagsbehandling i forbindelse med byggesager og sagsbehandlingen i sygedagpengesager.

Vesthimmerlands Kommune ligger - i lighed med sidste år - forholdsvist højt i forhold til den overordnede erhvervsvenlighed alt i alt. Kommunen placerer sig i år på en 36. plads, hvilket dog er en mindre tilbagegang i forhold til sidste års 31. plads. Der er sket en tilbagegang i andelen af virksomheder, der vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen fra ca. 73 % i 2019 til ca. 58 % i år. De adspurgte virksomheder i Vesthimmerlands Kommune mener, at kategorierne "Arbejdskraft" (ca. 41 %) og "Brug af private leverandører" (ca. 29 %) bør prioriteres højest af kommunen. Kategorien ”Arbejdskraft” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne samt kommunens placering på fem statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Kategorien ”Brug af private leverandører” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens udbudsproces og betalingsfrister samt kommunens placering på tolv statistiske indikatorer, der viser i hvor høj grad, kommunen konkurrenceudsætter fordelt på hovedkonti.

I Vesthimmerland har 65 virksomheder svaret på undersøgelsen. Virksomhederne er inden for DI’s brancher, b.la. produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og services. Besvarelserne repræsenterer 3.140 arbejdspladser.

e-max.it: your social media marketing partner