FARSØ: - Målet er at blive Danmarks stærkeste lokalbank.  Så klar var udmeldingen, da Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank den 26. november 2020 offentliggjorde, at de ønskede at fusionere.

Med en godkendelse fra sparekassens aktionærer på den ekstraordinære generalforsamling den 13. januar 2021 er fusionen nu en realitet.

Men hvad betyder fusionen for kunderne?

-Først og fremmest så betyder det, at de er kunder i en rigtig stærk jysk lokalbank, der også fremover kan tilbyde dygtig og kompetent rådgivning. Ligesom Den Jyske Sparekasse lægger Vestjysk Bank stor vægt på den lokale tilstedeværelse og på at støtte de mange foreninger og sportsklubber, som er en vigtig livsnerve i de lokalsamfund, hvor vi driver pengeinstitut. Så den lokale forankring er om muligt stærkere end nogensinde før – ikke mindst fordi vores fem fonde, der ejede 12,8 pct. af Den Jyske Sparekasse, gennem fusionen får nye midler at uddele i deres respektive lokalområder, siger Claus E. Petersen, der tidligere var adm. direktør i Den Jyske Sparekasse og nu er vice-ordførende direktør i Vestjysk Bank.

Han forklarer videre, at fusionen også betyder, at den nye Vestjysk Bank har endnu bedre muligheder for at udvikle nye attraktive produkter og services, som kan imødekomme kundernes behov, der til stadighed ændrer sig.

Kunderne vil dog ikke umiddelbart opleve den store forskel i den lokale filial.

-Nu siger vi Vestjysk Bank, når vi tager telefonen, men det vil være de samme velkendte ansigter, kunderne møder i filialerne, ligesom de kan ringe og skrive direkte til os – præcis som de plejer, fortæller Claus E. Petersen.

Rent praktisk er der nu en del opgaver, der skal løses i forbindelse med navneskiftet som for eksempel udskiftning af facadeskilte og den tekniske fusion af de to pengeinstitutters IT-systemer. Sidstnævnte er en større opgave, som banken forventer vil finde sted i 2. halvår 2021.

e-max.it: your social media marketing partner