Af Henning Olsen, Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn

I foråret 1937 slog et storkepar sig ned på boghandler Jens Hansen ejendom Søndergade 2 i Farsø og byggede rede på husets ene skorsten. Storkeparret begyndte herefter at udruge de lagte æg. Et forsøg med at sætte en rede op andetsteds mislykkedes.

Storkene vendte tilbage i 1938 til Jens Hansens store fortrydelse, idet han var afskåret fra at fyre i kakkelovnen. En kreds af borgere tog nu initiativ til at danne a/s Farsø Storkerede med et indskud på 8 kr. Kapitalen blev brugt til at købe et vognhjul af karetmager Sørensen, som så blev sat op på taget og taget i brug af storkene.

Sagen vakte en del interesse i pressen. Aalborg Stiftstidende optrykte bl.a. følgende vers af ” Kræn”:

Storken står på Jens Hansens tag
Og stopper hans røg med sin rede
Den oplevet har en dejlig dag
En storkeaktiekapital er til stede

Den otte kroner pr. aktionær
Er til storkens bevarelse givet
Det er heller ikke for meget fra hver
For storkeparrets vigtigste hverv her i livet

Gennem skorstenen er der nu blevet træk
Og ikke os gennem reden
Fra nu af kan røgen frit blæse væk
Uden at samle sig i køkkenet for neden

På Farsøs vegne man håbe må
At sagen til glæde bliver
At aktiestorken vil skønne derpå
Og til gengæld sin et godt udbytte giver

I 1939 var der en del drama knyttet til reden, idet et andet storkepar forsøgte at erobre reden, men blev dog afvist. Senere på året fløj en af ungerne ind i en telefontråd og beskadigede sin ene vinge. Dyrlæge Aksel Sonne tilså ungen og mente, at den nok skulle blive flyveklar til at følge med storkefamilien syd på. Det viste sig dog senere ikke at holde stik, så ungen blev afleveret til Aalborg Zoo.

Herefter var der en fast årlig notits i Løgstør Avis om, at storken var kommet til Farsø

I 1946 var der igen kamp om reden. Det fik Skagen Avis til på dramatisk vis, at skrive om en to timers luftkamp over Farsø, hvor de to hanstorke kæmpede indædt, medens mutterstork så passivt til.

Dramaet fortsatte i 1949, hvor en brandstorm i januar måned blæste storkereden ned.

Boghandler Erik Rabøl-Jørgensen havde købt ejendommen i 1946. Han blev opfordret til, som formand for turistforeningen at stå for tegningen af en ny aktiekapital. Resultatet blev dog at Borger- og Håndværkerforeningen bekostede en ny rede opsat, som blev opsat af Zonens redningskorps.

I 1950 slog et lyn ned i storkereden og ødelagde den. Der blev derfor opsat et nyt hjul. Det skete den 26. april 1951, dagen før storken kom.

I de følgende år var der ingen storke der ynglede i reden og Farsøs storkeeventyr stoppede hermed

”Storken” levede dog længere, idet Erik Rabøl-Jørgensen i en årrække brugte storken som logo for boghandel og trykkeri på Søndergade 2.

e-max.it: your social media marketing partner