VESTHIMMERLAND: Der kommer en nærpolitistation til Vesthimmerland. Det ligger fast efter at en række partier i Folketinget tirsdag aften blev enige om en "Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023".

I aftalen er angivet hvilke kommuner der får nærpoliti, og her nævnes Vesthimmerlands Kommune.

Mere borgertryghed
Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen, udtaler: - At vi får en ny nærpolitistation er et vigtigt skridt mod mere borgertryghed i Vesthimmerland. Vi har også arbejdet hårdt for at tydeliggøre behovet, så vi glæder os over nyheden og ser frem til at modtage konkrete planer for den nye og kommende politistation i Vesthimmerland.

Placering ikke afgjort
Hvor i Vesthimmerland stationen kommer til at ligge er endnu ikke afgjort.

- Jeg har valgt ikke at beskæftige mig med, hvor i kommunen den skal ligge. Det er en faglig vurdering fra Nordjyllands Politi og skal ikke afgøres politisk, siger Per Bach Laursen.

Politiet har allerede lokaler i Aars, hvor der tidligere har været en nærpolitistation. Men det er højst sandsynligt, at nærpolitistationen også skal dække områder nord for Limfjorden. Derfor kan en anden placering i Vesthimmerland blive valgt.

15 timers åbningstid med 5 lokalbetjente
I alt skal der laves 20 nye nærpolitienheder i Danmark, hvoraf de to placeres i Nordjylland – i Vesthimmerland og Brønderslev.  Der bliver mindst fem lokalbetjente tilknyttet hver enhed med mindst 15 timers ugentlig åbningstid.

På nærpolitienheden vil borgerne kunne foretage anmeldelser, være i dialog med politiet og få råd og vejledning. Ved siden af borgerhenvendelserne kan betjentene på nærpolitienhederne f.eks. foretage sagsbehandling af mindre sager, lave telefoniske tryghedsopfølgninger samt forberede og samle op på bekymringssamtaler med lokalområdets unge. Samtidig vil betjentene knyttet til nærpolitienhederne kunne patruljere i lokalområdet som et supplement til beredskabet. Eksempelvis vil lokalbetjentene kunne indhente videoovervågning fra f.eks. et butikstyveri eller aflægge besøg hos indbrudsramte borgere og optage anmeldelse samt vejlede om kriminalpræventive tiltag og sikring af egen bolig.

En anden væsentlig opgave for lokalpolitiet er forebyggende arbejde over for børn og unge, både i relation til risikoadfærd som f.eks. hash- eller alkoholforbrug og i relation til utryghedsskabende adfærd, alvorlig kriminalitet som vold eller røveri og en eventuel bekymring for rekruttering til bandegrupperinger. Nærpolitienhederne kan desuden anvendes som supplerende arbejdssted for beredskabet.

Højere bødetakster, flere trafikbøder og højere gebyr på køreprøver skal bl.a. være med til at betale for de nye nærpolitistationer og de flere betjente.

e-max.it: your social media marketing partner