FARSØ: Det er i dag blevet offentliggjort, at Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank ønsker at fusionere.

I pressemeddelelsen lyder det: ”Fusionen vil skabe Danmarks 8. største pengeinstitut og sikre, at der fremover vil være en stærk og konkurrencedygtig lokalbank i Midt- og Vestjylland. Den nye bank kommer til at hedde Vestjysk Bank og vil få hovedsæde i Herning”
Vestjysk Banks bestyrelsesformand, Kim Duus, siger:

- Fusionen giver os mulighed for at blive Danmarks stærkeste lokalbank. I dag er vi lokale banker med et solidt engagement i det område, vi er en del af, og med et godt kendskab til vores kunder. Fusionen giver os mulighed for at fortsætte med at være lokale, samtidig med at vi sammen kommer til at stå stærkere, til gavn for både vores kunder, aktionærer og medarbejdere.

Kim Duus, har siden 2019 været formand for Vestjysk Bank, og han fortsætter som formand efter fusionen.

Begge pengeinstitutter oplever høj kundetilfredshed. Men markedet udvikler sig og kræver store investeringer til bl.a. digitalisering. Desuden betyder kravene til compliance, at de to pengeinstitutter ved at gå sammen står styrket i fremtiden.

Niels Fessel, der er bestyrelsesformand i Den Jyske Sparekasse, mener desuden, at de to banker passer godt til hinanden:

-En fusion mellem Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank er den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt. Udover vores lokale forankring deler vi fælles værdier, og vores geografiske placeringer er vidt omfang komplementære. Fusionen vil give os nogle muligheder, som vi ikke får ved at stå alene.

Niels Fessel bliver næstformand i den fusionerede bank.

Lokal forankring og jysk snusfornuft
Efter nogle hårde år for begge pengeinstitutter er det i dag to velfungerende finansielle virksomheder, der ønsker at fusionere. Og ifølge Niels Fessel er det netop ønsket om at fastholde den positive udvikling, der fører de to pengeinstitutter sammen:

- Når vi går sammen, står vi stærkere. Vi kan tilbyde vore kunder bedre rådgivning og ydelser. Og vi får bedre muligheder for at udvikle os og møde kundernes behov i fremtiden, siger han.

Det nye navn bliver Vestjysk Bank
Den fusionerede bank har valgt at holde fast i Vestjysk Banks navn og logo for at bevare et højt kendskab i det midt- og vestjyske marked. Samtidig holder banken fast i sine filialer i hhv. Lemvig og Grindsted, og etablerer nyt hovedsæde i Herning.

Jan Ulsø Madsen, adm. bankdirektør i Vestjysk Bank, forklarer hvorfor hovedkontoret flytter til Herning: - Det er vigtigt for os fortsat at være til stede i både Lemvig og Grindsted. Men hvis vi valgte at beholde hovedkontoret i enten Lemvig eller Grindsted, ville vi automatisk afskære en masse dygtige medarbejdere, der i dag arbejder i et af de to hovedkontorer, fra at kunne fortsætte i banken. Ved at samle hovedkontorsfunktionerne giver vi de ansatte i de to eksisterende hovedkontorer mulighed for at blive en del af holdet indenfor rimelig kørselstid, samtidig med at vi beholder filialer i både Lemvig og Grindsted.

Kim Duus, bestyrelsesformand i Vestjysk Bank, lægger vægt på, at den fusionerede bank også vil bygge på de værdier, som både kunder, medarbejdere og lokalsamfund kender fra Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank: - Vi står begge for ordentlighed, respekt og forståelse for vores kunder. Begge pengeinstitutter er skabt af de lokalsamfund, vi i dag er en del af. Vi har været med vores kunder i hårde og gode tider. Og vi har givet vores bidrag til, at foreninger, sportsklubber osv. har fået en hjælpende hånd, når der var brug for det. Det engagement fortsætter. Godt nok bliver vi større – men vi forbliver lokale, siger Kim Duus.

Generalforsamlinger skal tage stilling
Næste skridt i processen frem mod en fusion er, at begge pengeinstitutters generalforsamlinger skal tage stilling til ønsket om fusion. Derfor vil der blive afholdt ekstraordinære generalforsamlinger i både Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank den 13. januar 2021.

På forhånd møder fusionen opbakning fra Arbejdernes Landsbank, AP Pension og Nykredit, der er store aktionærer i begge pengeinstitutter. Også Finansiel Stabilitet og de fem fonde, Den Jyske Sparekasses Støttefond, Fonden for Sparekassen Farsø, Sparekassen Løgumklosters Fond, Jelling Sparekasses Fond og Fonden for Sparekassen i Skals, der alle er store aktionærer i Den Jyske Sparekasse, støtter planerne om fusion med forbehold for opfyldelse af visse betingelser.

e-max.it: your social media marketing partner