VESTHIMMERLAND: Vesthimmerlands Kommune har allerede fået en boliganalyse udarbejdet omkring almene boliger og seniorboliger.

Denne boliganalyse har afstedkommet at Vesthimmerlands Kommune også ønsker afdækket, hvad der spiller ind for førstegangskøbere. Netop førstegangskøbere skal ifølge Vesthimmerlands bosætningsstrategi være nye borgere i Vesthimmerland

Af analysen fremgår blandt andet følgende om førstegangskøbernes motiver og ønsker:

Fred og rolige rammer
Fred og rolige rammer omkring familielivet vægtes højt og vil blive vægtet højt også i fremtiden. Privatliv og uforstyrrethed er væsentlige bosætningskriterier for mange.

Familierelationer samt ændring af familierelationer nævnes ofte af førstegangskøbere (og andre købere) på boligmarkedet. a. Plads til børn fra nuværende og tidligere parforhold er et væsentligt købsmotiv. b. At flytte sammen med sin partner er et væsentligt købsmotiv, som typisk vil blive brugt som anledning til førstegangskøb af bolig.

I fremtiden kan man tænke sig to strategier/motiver: i. Klassisk familiedannelse med planer om børn. ii. Fleksible og midlertidige bolig-løsninger som ikke nødvendigvis indbefatter børn og klassisk familiedannelse

c. Skilsmisser som købsmotiv. Vil ofte være andengangskøbere. Skilsmisser er i sagens natur ikke positive mens processen står på. Og det kan derfor være svært at sælge boligområder som ”skilsmisse parate”. Men for at holde på beboerne kan kvarters- og boligløsninger hvor man indtænker skilsmisser og generelt alternativer til den klassiske børnefamilie være tiltrækkende

Netværk med venner, familie, kollegaer, naboer samt medstuderende
Karakteren af fællesskabet i boligområdet vil antageligt også være vigtigt. Men i takt med at fællesskaber kan findes mange andre steder end i boligområdet, er det nok et kriterie som relativt set bliver mindre vigtigt.

Et godt og aktivt fritids- og foreningsliv i lokalområdet
Læg mærke til at forenings Danmark kan blive noget forandret i de kommende år. De klassiske foreninger indenfor idræt og kultur bliver suppleret med nye aktiviteter og foreningsformer. Facebook grupper kan allerede i dag være lige så effektive for idrætsudøvere set ift. klassiske en - eller flerstrengede idrætsforeninger. Derfor vil førstegangskøberne nok være mere fokuserede på hvilke aktiviteter der rent faktisk finder sted i lokalområdet snarere end hvem som organiserer og arrangerer dem.

Job og karriere i lokalområdet
For unge førstegangskøbere kan kickstart af arbejdslivet og karrieren (f.eks. ved tidligt i karrieren at opnå ansvar på arbejdspladsen) være en vigtig parameter for at søge til andre kommuner. Hvis arbejdsmarkedet indenfor visse segmenter (f.eks. nyuddannede akademikere) er svært at trænge ind på kan kickstarten af karrieren med fordel ske i ikke universitetsbyer og områder.

Kvaliteten af kommunale institutioner generelt
Kommunale institutioner som folkeskole, læge osv. vil fortsætte med at være vigtige i vurderingen af boligområdet fordi de ikke som det første kan erstattes af digitale løsninger. Derimod vil købsmotiver som relaterer sig til det lokale handelsliv (typisk supermarkeder/dagligvarehandel) blive mindre vigtige i takt med at e-handel vinder yderligere frem. Det kan tale for at man snarere skal se på boligområdet og byerne som oplevelses- og destinationscentre også for den lokale befolkning.

”Hvad skal der til for at du vil tilbringe lørdag formiddag på destination X?” Og svaret vil i mindre grad være dagligvare eller udvalgsvareindkøb.

Uddannelse – primært Folkeskolen for førstegangskøberne.

Generel transport og logistik
Mulighed for hurtigt at komme til især arbejdspladsen. Corona krisen har sat fokus på at nogle jobfunktioner kan og vil blive udført fra hjemmet. Men for det store flertals vedkommende vil der fortsat være en forventning om ugentligt fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Det kan i sagens natur gøre det nemmere at overkomme længere transporttider hvis man kun skal møde ind 2 til 3 gange om ugen. Men kravet om convenience vil stadig fylde meget hos førstegangskøberne

I den korte analyse er desuden beskrevet megatrends og nogle ”wild cards” samt lidt om forventninger til førstegang købernes økonomiske formåen, der dog er meget usikker grundet den opståede corona-situation.

Formålet med boliganalyserne vil blive brugt i det videre arbejde med kommuneplanlægning i Vesthimmerland.

e-max.it: your social media marketing partner