FARSØ: Der er hele tiden bevægelse i, hvor opgaverne placeres indenfor det nordjyske sygehus- og sundhedsvæsen.  Derfor kan man ikke bare pr. automatik forudsætte, at tingene fortsat vil være, som de er i dag.

Det gælder også på Farsø Sygehus og vedrører i den grad borgerne i Vesthimmerland.

Kæmper for at få lægevagten tilbage
-Vi har på det seneste måttet se, at lægevagten, på trods af store besøgstal, er blevet lukket på Farsø Sygehus. Vi kæmpede en brav kamp, med afholdelse af borgermøde i Dronning Ingrid Hallerne og demonstration foran Regionshuset i Aalborg. Desværre tabte vi dette slag, men vi kæmper ufortrødent videre. Der skal ikke herske nogen tvivl om at vores mål er, at få lægevagten retur til Farsø sygehus, siger den nye formand for Støtteforeningen for Vesthimmerlands sygehus i Farsø, Lars Andresen, Hvalpsund.

Som et kompenserende tiltag for den lukkede lægevagt, er skadeklinikkens åbningstid udvidet, så der den fra 1. januar 2021 har åben kl. 8-22 hver dag.

-Dette tiltag hilser vi velkomment, og ser det som et positivt skridt i den rigtige retning. Der er ingen tvivl om, at en forudsætning for at en lægevagt retur til Farsø Sygehus, er en god og velfungerende skadeklinik, fortæller Lars Andresen.

Finder sig ikke i salamimetode
-Vi arbejder imod den tendens, vi har set på det seneste, hvor man ved hjælp af den såkaldte ”salamimetode” fjerner vitale servicefunktioner fra Farsø til andre matrikler, siger Lars Andresen.

Mere ”slagkraft” med flere medlemmer
Det kræver en indsats at fastholde og udvikle forholdene på Vesthimmerlands sygehus. Støtteforeningens fornemmeste opgave er - som det også fremgår af navnet, at arbejde for bevarelse af det lokale sygehus. 

-Det er derfor vigtigt at støtteforeningen har opbakning til sit arbejde. Jo flere medlemmer til at værne om Vesthimmerlands sygehus i Farsø, jo større lydhørhed er der overfor Region Nordjylland og storebror, Aalborg Universitetshospital i Aalborg, siger Lars Andresen og fortsætter:

Og, derfor håber vi i støtteforeningen, at rigtig mange i år vil støtte foreningen med et kontingent, herunder også nye medlemmer.

Støtteforeningen har netop udsendt et særligt brev til dem, som år efter år, trofast er medlem af Støtteforeningen, og som hvert år indbetaler det meget beskedne kontingent.  

Imødekommer ansøgninger fra sygehuset
Opbakningen fra medlemmerne viser også at Støtteforeningen økonomisk er i stand til at imødekomme ansøgninger fra sygehuset om apparatur og andet, som ikke kan anskaffes på anden måde.

Senest er der givet en hygiejnestol til Palliativ afsnit og en benpres til Fysio- og Ergoterapien på Farsø Sygehus. En sammentælling viser, at støtteforeningen helt eller delvist har bidraget med nyt apparatur til Farsø Sygehus i en størrelsesorden af 2 mio. kr. siden 1990.

e-max.it: your social media marketing partner