VESTHIMMERLAND: Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune har tidligere i år bestilt en boliganalyse, der skal bidrage til  at vurdere behovet for almene boliger i de kommende år for hele kommunen. 

Desuden skal analysen også bidrage til at afdække behovet for fremtidige boligformer for seniorer.

Boliganalysen er nu gennemført som en kombineret internet- og telefonundersøgelse med mere end 3.000 interviews og med en supplerende rundspørge blandt 11 ejendomsmæglere og 7 boligselskaber.

Undersøgelsen er lavet af MEGAFON A/S på vegne af Vesthimmerlands Kommune, for at afdække hvilke ønsker og forventninger borgere i aldersgruppen 50 år eller derover har, i forbindelse med deres næste bolig.

Undersøgelsen skal også afdække hvordan de gerne vil bo i fremtiden og i deres seniorliv.

Målgruppen for undersøgelsen er personer i alderen 50 år eller derover, som er bosat i Vesthimmerlands Kommune. Undersøgelsen blandt borgerne blev gennemført som en kombineret internet- og telefonundersøgelse i perioden 20. juni til 6. juli 2020.

En række konklusioner og udsagn fra analysen er gengivet nedenfor.

Boliganalysen er nu et konkret redskab der kan bidrage til grundlaget for en aktiv boligpolitik i Vesthimmerlands Kommune, herunder planforhold, støtte til almene boliger og i dialogen og motivering for private investorer.

• ”Vesthimmerlands Kommune er et populært og godt sted at bo for seniorer”.
• ”Næsten alle borgere i alderen 50 år og ældre ønsker at blive boende i Vesthimmerlands Kommune i deres næste bolig”.
• ”De fleste seniorborgere vil gerne blive boende i deres nuværende boligområde. Derudover ønsker de især at flytte til de største byer i kommunen”.
• ”Det er vigtigt, at seniorborgerne tilbydes et både varieret og bredt udbud af boliger i Vesthimmerlands Kommune”.

• ”Seniorborgerne har en stor variation i deres behov og ønsker til boligtyper. 6 ud af 10 ønsker, at deres næste bolig er et hus i den ene eller anden afart (parcelhus, rækkehus, gård etc.), mens de resterende primært ønsker enten lejligheder eller ældre- og plejeboliger”.
• ”2/3-del af seniorerne ønsker at deres næste bolig bliver en lejebolig”.
• ”Boligselskaberne oplever særligt efterspørgsel fra seniorer på lejeboliger –som er handicapvenlige 1-plans rækkehuse med frimærkehave, der ligger tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport”.
• ”Der er mangel på attraktive seniorvenlige lejeboliger i kommunen og seniorerne har dermed ikke mulighed for at fraflytte deres ejerbolig. Det er særligt 1-plans rækkehuse tæt på indkøbsmuligheder og offentlig transport, der efterspørges”.
• ”Lejeboligernes typiske husleje på 4-6.000 kr. om måneden kan ikke matche de mange huse i prisklassen 5-10.000 kr. i månedlig ydelse. Hertil kommer, at lejeboligerne ofte er mindre end de seniorers ejerboliger, på trods af at prisniveauet er nogenlunde det samme. Lejeboligernes husleje er ikke tilstrækkelig lav til, at der er økonomisk incitament for seniorer til at fraflytte deres nuværende ejerbolig”.
• ”Ejendomsmæglerne i kommunen angiver, at deres typiske købere ofte er unge førstegangskøbere og børnefamilier. Der er således potentiale for en velfungerende boligcirkulation i kommunen, hvor de ældre flytter i lejeboliger, og unge og børnefamilierne tilflytter i ejet hus”.
• ”Stor variation i borgernes ønsker til boligstørrelse – 4 ud af 5 ønsker en bolig mellem 70 m2 og 129 m2. I gennemsnit ønsker borgerne en bolig på 109,2 m2”.
• ”Ligeledes er der stor spredning i den maksimale ydelse, som borgerne er villige til at betale i næste bolig – 7 ud af 10 vil betale mellem 4.000-7.999 kr. I gennemsnit vil de maksimalt betale 5.907 kr. månedligt”.
• ”Seniorborgerne ønsker at bo trygt, grønt og centralt. Disse tre punkter, trygt boligområde, grønne omgivelser med have og central placering er således de tre elementer, som borgerne vægter særligt højt i forbindelse med næste bolig”.
• ”Byg til forskellighed – men med fokus på de fælles ønsker. Som det fremgår af undersøgelsen, så varierer boligønskerne markant mellem borgerne. Der er således både store grupper, der ønsker at bo i lejeboliger og selv at eje deres bolig. Der er ligeledes både store grupper, der ønsker at bo i hus og i forskellige typer lejlighedsbyggeri, eller plejeboliger. De samme forskelle ses, når det kommer til borgernes ønsker til et seniorliv – her ønsker en stor gruppe at bo i eget hus, mens der samtidigt også er mange der ønsker at bo i den ene eller anden form for fællesskab. Det er således vigtigt, at boligudbuddet bliver struktureret, så det er i stand til at rumme disse forskellige ønsker. Men samtidigt bør der også fokuseres på de ønsker, der går igen på tværs af boligtyper. Der er således bred enighed blandt borgerne, om at de ønsker at bo trygt, i naturskønne omgivelser og med en central beliggenhed. Fremtidige boliger skal således også tage højde for dette. Der er altså behov for boliger, der varierer i type og koncept, men som samtidigt – på tværs af boligform – opfylder de kvaliteter, som borgerne vægter allerhøjest”.
• ”De adspurgte ejendomsmæglere mener, at det kan være en udfordring for salg af boliger, at befolkningstallet forventes at falde for aldersgruppen 18-65 år. Dog giver det ikke anledning til stor bekymring, da ejendomsmæglerne er optimistiske om, at der vil være mange tilflyttere til kommunen i denne aldersgruppe i de kommende år”.

e-max.it: your social media marketing partner