NORDJYLLAND/VESTHIMMERLAND: På baggrund af nye smittedata og resultater fra sekventeringen af de positive prøver, der viser en faldende tendens af minkvarianter i Nordjylland

vurderer Indsatsgruppen for Covid-19-håndtering, at de fleste lokale restriktioner i syv nordjyske kommuner, herunder Vesthimmerland, kan lempes. Regeringen har besluttet at følge anbefalingen.

Hovedparten af lempelserne vil være gældende fra den 19. november 2020. Der er følgende undtagelser:

- åbning af kollektiv trafik, som træder i kraft den 20. november

- åbning af kultur- og fritidsliv, som træder i kraft den 20. november

- muligheder for forsamlinger, som træder i kraft den 20. november

- åbning af restauranter, barer mv., som træder i kraft den 20. november

For videregående uddannelser, dagtilbud, grundskoler, kost- og efterskoler samt for ungdoms- og voksenuddannelser ophæves de særlige tiltag i de syv kommuner fra mandag den 23. november.

Borgere i de syv kommuner har vist stor vilje til at hjælpe myndighederne med at nedbringe aktiviteten i kommunerne og i arbejdet med at opspore og inddæmme smitten. En stor andel af borgerne i de berørte kommuner har ladet sig teste, og det har betydet, at sundhedsmyndighederne har kunnet undersøge smittesspredning i de syv kommuner.

Ikke påvist yderligere cluster 5
Sekventeringen af de positive prøver viser samtidig, at der ikke er påvist yderligere tilfælde af minkvariant med cluster 5 siden den 15. september, hvorfor Statens Serums Institut vurderer, at denne variant med stor sandsynlighed er døet ud.

Statens Serum Institut forventer at sekventere og analysere alle positive prøver fra de syv kommuner i Nordjylland i næste uge (uge 48).

Selvom arbejdet med at sekventere alle positive prøver i Nordjylland fortsat pågår, er vurderingen fra Indsatsgruppen, at stikprøven giver tilstrækkelig dokumentation og sikkerhed for, at restriktionerne kan lempes.

Indsatsgruppen og sundhedsmyndighederne har i deres vurdering bl.a. lagt vægt på, at:

Der i de syv nordjyske kommuner fra 9.-15. november er fundet 79 smittede pr. 100.000, hvor tallet i ugen forinden var 94.

Der i de nordjyske kommuner er testet 73.228 fra 9.-15. november, hvor tallet ugen forinden var 38.219, svarende til næsten en fordobling. 

Resultater af sekventeringen i Region Nordjylland viser i uge 44 og 45, at henholdsvis 20% og 28% af alle sekventerede prøver var positive for minkvarianten, i forhold til 52% og 43% af prøverne i henholdsvis uge 42 og 43.

I ugerne 41-43 udgjorde minkvarianten i Region Nordjylland ca. halvdelen af de sekventerede prøver, med en faldende tendens i uge 44 og 45. I samme periode ses et fald i antal smittede farme i Region Nordjylland.

Der er ikke påvist yderligere tilfælde af minkvariant med cluster 5 siden den 15. september, hvorfor Statens Serums Institut vurderer, at denne variant med stor sandsynlighed er døet ud.

Alle mink i de syv kommuner er nu aflivet.

e-max.it: your social media marketing partner