VESTHIMMERLAND: I 2021 skal Renovests skraldebiler til at overgå til at anvende 100% miljødiesel. Dette vil reducere Renovest’ CO2-udledning fra brændstofforbruget med ca. 70%.

Dette er i tråd med Renovest's nyligt vedtagne strategi omkring ”grønt fokus”. Den økonomiske konsekvens er en forventet årlig meromkostning til brændstof på ca. 0,944 mio. kr. hvoraf ca. 0,900 mio. kr. vedrører de kommunale ordninger.

Denne omstilling kommer til at betyder en mérudgift i omfanget 165 - 184 kr. for langt de fleste vesthimmerlandske husstande.

Omstillingen påvirker især omkostningerne ved indsamlingen af dagrenovation og genanvendelige materialer (papir, pap, plast, glas og metal) og i mindre grad omkostningerne ved indsamling af storskrald og miljøaffald samt drift af genbrugspladser.

Det bemærkes, at gebyrerne for selve dagrenovationen vil forblive uændret i forhold til 2020, idet dagrenovationsordningen ved udgangen af 2020 forventes at have et tilgodehavende i kommunekassen på ca. 5,9 mio. kr.

Renovest er ejet af Vesthimmerlands Forsyning.

e-max.it: your social media marketing partner