HVALPSUND: En nyopført hal på 700 m2 på Havnepladsen i Hvalpsund er lige nu ved at blive færdiggjort til ibrugtagning midt i december.

Bag byggeriet står Hvalpsund virksomheden Muslingeriet.  

Ser frem til egne lokaler
Indehaver Mark Lykke ser frem til egne lokaler. Siden 2015 har han lejet ”den gule bygning” ligeledes beliggende på Havnepladsen. Men pladsen er blevet for lille og trang - og ligeledes er der krav om velfærdsfaciliteter til hans ansatte, når der arbejdes i havn.        


Muslingeopdræt kræver meget udstyr og plads og derfor glæder Mark og Karina sig til at tage den nyopførte hal på Havnepladsen i Hvalpsund i brug i næste måned.        

Startede som hobbyopdræt
Mark Lykke køber muslingeopdrættet ”Muslingeriet” i 2007. Hertil hører et lille opdrætsanlæg og en glasfiber båd ”Olga”, der tidligere har været brugt til lystfiskeri. Muslingeriet starter som en hobby, mens Mark arbejder hos sin far Kaj Lykke, der driver Dansk Linemusling, der lukker i 2010.  

Mark skifter lidt imellem at arbejde på et andet muslingeopdræt i Limfjorden og på havet de næste par år. Muslingeriet kører han fortsat lidt ved siden af som et hobby opdræt. Muslingerne har nu i mange år været Marks store passion, og han har svært ved at skulle slippe det, men er samtidig klar over at det ikke er nok at køre det på sidelinjen. I mellemtiden har Mark også stiftet familie, og de mange lange ture på havet giver savn til dem derhjemme. På baggrund af dette beslutter han sig for, at gå i land og starte Muslingeriet op på fuld tid. Med en god bankrådgiver i ryggen og støtte fra hele familien, starter Mark eventyret op igen. Det første han gør er at få ombygget en gammel aluminiumsplatform til en ny servicebåd. ”Olga” er langt fra optimal at bruge, og bliver nu reservebåd. Den nye servicebåd står klar i maj 2015, og får navnet Elnoka, opkaldt efter sin kone og 2 børn. Samme år går arbejdet i gang med at søge midler til at få lavet en høst- og strømpe båd, så Muslingeriet kan blive effektiviseret og uafhængig.

60 km linemuslinger
Muslingeriet har ingen linemuslinger til salg det første år, og starter nærmest helt fra bunden med at sætte yngelfang. Til strømpesæsonen får Muslingeriet sine første to medarbejdere, og der bliver strømpet ca. 60 km linemuslinger.

Arbejdet med den nye høst- og strømpe båd er præget af mange udfordringer, og står langt fra klar da Mark i 2016 skal høste de første muslinger. Han ender med at leje en gammel fiskekutter, der har været brugt til et muslingeopdræt i Sillerslev. Den byder på dårlige arbejdsstillinger og en meget lille kapacitet. Mark kan kun have 6 bigbags med linemuslinger ombord, så det tager lang tid at fylde en lastbil med plads til 22 bigbags. Det er ikke kun arbejdsredskaberne der giver udfordringer det første år, også store oversvømmelser i Europa præger Muslingeriets afsætning. Men Mark når, sammen med sine dedikerede ansatte, i mål og får solgt alle linemuslingerne.

Bliver økologisk
2016 er også året hvor Muslingeriet bliver økologisk.
-Grundtanken bag økologi certificeringen, er at vi gerne vil skabe et bæredygtigt miljø for vores linemuslinger. Vi lever af naturen, og derfor skal vi naturligvis også passe godt på den, fortæller Mark Lykke.

Muslingeriet vækster
I slutningen af 2016 og starten af 2017 udvider Muslingeriet igen tallet af ansatte. Kaj Lykke og Marks kone, Karina, bliver ansat i virksomheden. Kaj Lykke skal primært tage sig af prøver og eksportsalg, imens Karina primært skal tage sig af det administrative, samt detail og engros salg i Danmark.

Efter en lang rejse kommer Muslingeriets nye høst- og strømpe båd ”Lykke” endelig hjem i februar 2017. Den er længe ventet og kan halvere både arbejdskræft og arbejdstid. Nu kan Muslingeriet fylde en lastbil med kun 1 tur, hvor det året før tog 4 ture havn til havn. Muslingeriet bliver i 2017 godkendt til at pakke muslinger ombord på Lykke, og må som følge af dette sælge til restauranter og fiskehandlere. Lykke er den første båd i Danmark der bliver godkendt som ekspeditionscenter.

Muslingeriet har således indenfor 5 år udviklet sig fra at være en enkeltmands virksomhed  til at være et familieforetagende med 12 ansatte.  

I dag produceres 2000 tons blåmuslinger brutto. Muslingeriet har fire anlæg, to ved Sundsøre og to ved Eskær. Muslingeriets to servicebåde, der holder til i Fiskerihavnen i Hvalpsund, sejler hver dag ud for at tilse og pleje linemuslingerne. Muslingerne høstes hvert år i perioden fra marts til juni og det gøres de med høstbåden ”Lykke”, der også ligger til i Fiskerihavnen i Hvalpsund.                

Det kræver plads at have muslingeopdræt
Selvom muslingerne nu kan pakkes ombord og således ikke kræver plads da de hentes på Hvalpsund Havn i bigbags så kræver muslingeopdrættet alligevel lager og plads til grej. Bøjer, kilometervis af liner, strømper m.m. skal løbende repareres og ses efter til en ny sæson.

-Det betyder, at det grej som vi har været nødsaget til at stille udendørs på Havnepladsen nu kan komme ind, og vi ikke skal flytte det fra hjørne til hjørne for at komme til det, fortæller Mark Lykke, der også glæder sig til den lange hal, hvor de kilometervise af liner kan gøres klar indendørs.  Og ikke mindst bliver der bedre forhold for de ansatte.        

- Vi er stolte af hvor vi er nået til, og nu glæder vi os til at tage vore nye faciliteter på havnen i Hvalpsund i brug, slutter Mark Lykke. 

e-max.it: your social media marketing partner