VESTHIMMERLAND: Forrige mandag afholdte Radikale Venstre Vesthimmerland opstillingsmøde til det kommende kommunalvalg i 2021.

Ved mødet blev Gitte Lopdrup fra Aars udpeget til spidskandidat. Hun sidder i dag i regionsrådet og har et mål om, at hun efter valget næste år vil kunne repræsentere Radikale Venstre i såvel Byrådet i Vesthimmerland som i Regionsrådet.

De øvrige kandidater er Jannie Valentin Dexter Jakobsen, Kristine Bloch Nielsen, Karsten Kjærgaard, Søren Dolmer og Hans Grishauge.

-Vi sætter, i al beskedenhed, et solidt hold, som rummer masser af kompetencer og et stort engagement indenfor bl.a. grøn omstilling, fødevareproduktion, kultur, efterskole, ungdomsuddannelse, sundhed, psykiatri og socialområdet. Det giver os en klar forventning om minimum at genvinde det mistede mandat fra kommunalvalget i 2017 – der er jo, efter vores opfattelse, et stort behov for radikale holdninger i kommunalpolitikken, mener foreningsformanden. Kandidatlisten har plads til at flere kan slutte sig til feltet de kommende måneder, inden listen skal afleveres senest 7 uger før valgdagen.

Lokale løsninger
Til mødet blev der fokuseret på de lokale muligheder fremfor de nationale udfordringer for partiet. Radikale Venstre Vesthimmerland går til valg på børn og unges trivsel, det gode liv og grøn omstilling.

Børn og trivsel
Spidskandidaten Gitte Lopdrup peger på at for mange unge har dårlig trivsel og derfor er det et vigtigt indsatsområde.

-Vi skal i det hele taget være undersøgende på, hvorfor de unge mennesker har det svært, og så skal vi sætte ind med forskellige forebyggende indsatser, så vi undgår, at så mange unge ender ud med diagnoser, siger hun. Vi skal samtidig fokusere på trivslen for børn og unge i skoler, på ungdomsuddannelser, i ungdomsklubber og i erhvervslivet.

Det gode liv
Vesthimmerland skal være et godt sted at leve og bo for alle, og vi skal være med til at sikre lige muligheder for alle. Det skal ses bredt, og gælder blandt gode velfærdsydelser, erhvervsudvikling, naturoplevelser, kultur og foreningsliv, samt samarbejde med europæiske samarbejdspartnere.

Grøn omstilling
Der er naturligvis også fokus på den grønne omstilling, hvor de radikale gerne ser mere grøn energi - for eksempel i form af vindmøller og også i lyset af debatten omkring opførelsen af flere.

-Vindmøller er et stort og følsomt emne, og vi skal se på, hvordan det kan håndteres – og gerne til fleres tilfredshed end i dag. For der ligger blandt andet et dilemma i, at investorer fra andre dele af landet vil opstille møller i vores kommune. Det er et emne, som bør diskuteres, og gerne på tværs af alle partier i Vesthimmerland, og det forventer vi at indbyde til i foråret, udtaler Karsten Kjærgaard, formand for Radikale Venstre Vesthimmerland.

e-max.it: your social media marketing partner