FARSØ: Som den nye formand for Støtteforeningen for Farsø Sygehus, Lars Andersen gjorde det klart i forbindelse med støtteforeningens generalforsamling onsdag aften, så er kampen om lægevagten ikke slut endnu. Kun første skridt er taget med udvidelsen af åbningstiden i skadestuen.

Også borgmester Per Bach Laursen, som talte på den åbne del af generalforsamlingen, kunne notere sig at støtteforeningens banner omkring bevarelsen af lægevagten i Farsø stadig taler sit tydelige sprog foran sygehuset.

-Jeg skal have et møde med regionsrådsformand Ulla Astmann og direktør i Region Nordjylland Anne Bukh i næste uge og jeg vil gerne have klare meldinger med herfra. Vi har nu tre kommuner som har mistet sin lægevagt. 

Jeg ved at lægevagt og skadestue utvivlsom hænger sammen. Man kan ikke komme på skadestuen uden først at være henvist af sin egen læge eller lægevagten. På Farsø Sygehus kan man blive behandlet for skader på knogler og sårskader. Det er klart en fordel for det er nogle af de hyppige skader. Og som borger i Vesthimmerland vil man ikke længere skulle transportere sig til Aalborg hvis man har disse skader.

Jeg har noteret mig i Jammerbugt, at man ikke behøver at være PLO-læge for at forestå lægevagten. Det ses Jammerbugt Regionsklinik. Men vi vil omvendt også have et tilbud vi kan være tjent med.

Jeg har noteret mig, at skadestuen i Farsø, da den havde samme åbningstid som nu havde 10.000 konsultationer om året, men som grundet usikkerhed om skadestuens åbning var faldende. Det faldende antal konsultationer førte til nedsættelse af åbningstiden og dermed lægevagtens interesse for Farsø.

Jeg mener dermed, at den interne information blandt praktiserende læger og lægevagten skal højnes, så der pr. automatik ikke henvises til Aalborg, hvor der i forvejen er tryk på og kan være op til flere timers ventetid. I Farsø har man en skadestue og ikke en skadeklinik. En skadestue er defineret ved at være bemandet af læger, som kan diagnosticere og behandle færdigt.                                        

Jeg kan dermed konkludere, at jeg fortsat skal kæmpe videre for at få den nedlagte vagtlægeordning tilbage til Farsø. Det skal han, lød det fra forsamlingen .

Per Bisgaard, regionrådsmedlem for Venstre, var også til stede, og han var ikke optimistisk:

- Jeg vil ikke ødelægge den gode stemning, men der er ikke udsigt til, at der er læger nok de første 8-10 år til at bemande en lægevagt i Farsø, sagde han.

Men det er et spørgsmål om planlægning, svarede Kirsten Moesgaard, afgående formand for sygehusets støtteforening. Hun mener, det er lægernes organisation PLO, der har valgt at droppe steder som Farsø.

Sundhedens Hus klar til brug 2023
Efterfølgende informerede Palle Jensen, formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune om det nye Sundhedens Hus

Det skal opføres ved siden af sygehuset i Farsø. Her bliver der plads til mindst 4 privatpraktiserende læger i den ene halvdel af huset, mens resten af huset skal bruges til andre sundhedsrelaterede formål. Det nye sundhedshus vil være oplagt at benytte som løftestang for at få en vagtlægeordning tilbage til Farsø, foreslog Gert Hosbond fra støtteforeningen, og det synspunkt blev delt med andre.

Sundhedshuset skal stå klar i 2023, og det skal blandt andet være med til at gøre det attraktivt at slå sig ned som privatpraktiserende læge i Vesthimmerland.

e-max.it: your social media marketing partner