FARSØ: Onsdag aften afholdte Støtteforeningen for Farsø Sygehus langt om længe sin generalforsamling. Det fandt sted med mundbind i Hotel Farsøs store sal for de 25 fremmødte. Her kunne afgående formand Kirsten Moesgaard med en vis forsinkelse berette om foreningens aktiviteter i 2019.

Udskudt generalforsamling
Vi udskød forårets generalforsamling på grund af COVID 19.  Restriktionerne er her stadigvæk.  Den tid, der er gået siden sidste generalforsamling, har været en meget speciel periode.  

Ifølge vedtægterne skulle generalforsamlingen holdes inden udgangen af maj 2020.  Men på grund af Corona-situationen bliver det først nu.  Det kan derfor virke lidt ”langt ude” at afgive beretning for 2019.  Men, nu tager vi et tilbageblik.

Vågne omkring notat vedr. palliation
Vi var stort set kun lige kommet ind i 2019, da vi fik fingre i et regionsnotat om ”palliation”.   Notatet blev grundigt studeret.  Det viste sig, at et afsnit i notatet var så uklart formuleret, at det ved fortolkning kunne bruges til f.eks. at reducere eller nedlægge den palliative afdeling i Farsø.  

På den baggrund tog vi kontakt til regionsrådsformand Ulla Astman. Heldigvis var Ulla enig med os i, at notatet ikke kunne bruges som baggrund for en strukturændring.  Strukturændring var og er stadigvæk et spørgsmål for regionsrådet.  Det blev slået fast, at administrationen hverken kunne bruge notatet til at flytte eller reducere den palliative afdeling på Farsø Sygehus.   Og, den melding fra allerhøjeste plan var vi naturligvis glade for.

Usikkerheder tages straks op
I foråret 2019 havde vi – som vi plejer, et dialogmøde med ledelsen på Aalborg Universitetshospital med hospitalsdirektør Jens Ole Skov i spidsen.  Det var et godt møde på højt plan.  De øverste chefer for de enkelte afdelinger ved Universitetshospitalet med relation til Farsø sygehus var til stede. 

Inden mødet havde vi hørt ”på vandrørene”, at der kunne være usikkerhed omkring vores diagnostiske center og dagcentret.  Der blev straks taget kontakt til Jens Ole Skov, så vi kunne få afklaret, om der var noget under opsejling, som kunne bringe tvivl om sygehusets medicinske funktioner. Sådanne spekulationer blev heldigvis sat til vægs under og efter dialogmødet i 2019. 

Under dialogmødet blev den komplicerede sammenhæng, der er på sygehuset mellem medicinerne og ortopædkirurgerne nøje beskrevet. Og, jeg tror ikke, der var nogen, som deltog i dette møde, som er i tvivl om, hvor vigtigt det er, at de medicinske funktioner på sygehuset er nødvendige.

Vi ved, der er rift om de gode læger, vi har på Farsø sygehus.   Og, vi passer på dem, alt det, vi kan.  Tingene hænger jo meget nøje sammen og fungerer kun optimalt, når alle funktioner er til stede og spiller sammen.

Donorkorps nedlagt
Vi var ikke glade, da vi hørte, at bloddonorernes tappebus skulle nedlægges. Det var de 900 bloddonorer fra Vesthimmerland heller ikke.  Gerda Lynnerup, der var formand for donorkorpset, gjorde regionen opmærksom på, at det kunne betyde, at de 900 bloddonorer i Vesthimmerland faldt fra.  Det gjorde de så, og kort tid efter hørte vi ”klynkelyde” over, at der nu var for få donorer ved det nye tappested i Hobro.  Man burde have lyttet til de lokale advarsler.

Patienternes Pris til Palliativ afdeling i Farsø
Det var med stor glæde for os, at regionens Patientinddragelsesudvalg i 2019 fandt, at Den Palliative afdeling på Farsø sygehus havde fortjent at få ”Patienternes pris”.  Derfor vil vi her i beretningen sige en stor tak til personalet i det palliative afsnit.  Og Støtteforeningen kvitterede med en flaske rødvin til hver enkelt ansat ved afdelingen for det gode arbejde.  En lille gave for en fantastisk arbejdsindsats. 

Støtteforeningens arbejde er stærkt afhængig af, at så mange som muligt tegner medlemskab af foreningen.  Alle medlemmer af foreningen kan glæde sig over, at de er med til at støtte og bevare et særdeles velfungerende sygehus i Vesthimmerland.   

Lokal opbakning vigtig for at blive lyttet til
Det er ikke kun det beskedne kontingent, der har betydning.  Den lokale opbakning, som gang på gang viser sig, når det gælder Farsø sygehus, er mere end guld værd.  Den lokale opbakning sikrer, at vi bliver lyttet til og taget alvorligt. 

Det er også Jer, der sørger for, at vi kan række Farsø sygehus en hjælpende hånd ved at yde noget, der ellers ikke vil blive bevilget, eller som sygehuset ellers skulle vente længe på. 

Donationer i 2019
I 2019 var vi så heldige, at Fonden Sparekassen Himmerland skænkede 60.000 kr. til anskaffelse af 2 velkomststandere.  Og, bestyrelsen har netop skænket en speciel vaskestol til Palliativ afdeling, som de har ønsket længe.  Der blev også råd til sammen med Lions i Farsø at indkøbe udstyr til brug for genoptræning af patienter. 

Jeg skulle hilse og sige rigtig mange tak fra Farsø Sygehus.

Til slut skal der fra støtteforeningen lyde en stor tak til alle de dygtige medarbejdere, som dag ud og dag ind gør deres allerbedste til glæde for patienterne.  Uden Jer – intet sygehus.  Tak alle sammen for Jeres store indsats.  Og, tak til bestyrelsen for Jeres engagement.  Jeg takker for godt samarbejde i den tid, jeg har været formand, som jeg er nogle minutter endnu.

Formandsskifte
Der venter nye og gode kræfter, som kan træde til.  Man forlader som bekendt ikke en vigtig post, før arvefølgen er sikret.  Og, det er den, kan jeg allerede nu løfte sløret for.     

På valg til bestyrelsen var Gert Hosbond, Jesper H. Jespersen, Anna Marie Dahm Jørgensen, der alle modtog genvalg. Christian Rhode og Birthe Finnerup ønskede ikke genvalg og blev afløst af Else Vadsholt og Mette Lapirtis. Der lød en stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for deres mange-årige indsats i bestyrelsen.

Fra Chr. Bach Iversen der modtog genvalg på suppleantposterne sammen med Mona Jensen, lød det at man med Christian Rhode og Birthe Finnerups afgang skulle tænke på at Aars og Aalestrup ikke længere er repræsenteret i bestyrelsen. Det bør man tænke på. Generalforsamlingen var dog af den overbevisning, at det er vigtigere at have bestyrelsesmedlemmer, der brænder for sagen fremfor en geografisk repræsentation.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Andresen som ny formand.

Fra den nye formand lød det:

-Jeg har sagt ja til være den nye formand fordi Farsø Sygehus er værd at kæmpe for – ikke kun for kommunens, men også for patienternes skyld. Vi har et stærkt hold i bestyrelsen. Jeg ved kampen om lægevagten ikke er slut endnu. Vi er i konstruktiv dialog med Regionen. Kun første skridt er taget med hensyn til udvidelsen af åbningstiden i skadestuen.    

e-max.it: your social media marketing partner