VESTHIMMERLAND: På Børne- og Familieudvalgets møde i denne uge orienteres det kommunale udvalg om status på igangværende og kommende anlægsprojekter indenfor dets område. 

Løgstør skole, i alt 47,5 mio. kr.
Projektet er færdigt. Skole og børnehave er flyttet tilbage i egne lokaler. Budgettet er overholdt, Indvielsen fandt sted den 23. september

Renovering Aalestrup skole, i alt 33 mio. kr.
Der har været licitation den 29. august 2019 på totalentreprisen. Billigste var NCO BYG. Renoveringen kan holdes indenfor anlægssummen.
Projektet opdeles i 2 etaper. Etape 1, renovering af faglokaler er startet op 1. februar 2020. Arbejdet følger tidsplanen. Aflevering af Etape 1 i november 2020.  Etape 2, nybyggeri starter efter planen primo januar 2021. Skolen har brug for en måned til at flytte klasser rundt og rydde den bygning, der skal nedrives. Budgettet er stramt, men forventes at holde

Farsø SFO, i alt 3.573.256 kr.
Projektet er færdigt, taget i brug og indviet. Budgettet er overholdt.

Toppedalskolen
Projektbeskrivelse udarbejdet af arkitektfirma Krogh Madsen er vedtaget som udgangspunkt for en samling af Toppedalskolen på matriklen på Vilstedvej. Der er i budget 2020 afsat 500.000 kr. til opstart af projektet. I 2020 vælges rådgiver og projekteringsarbejde for om- og tilbygningen. Projektet strækker sig frem til 2023. Der er afholdt to velbesøgte informationsmøder den 21. september 2020. Der var fuld opbakning til projektet. Ventilationsudbud til Vindblæsvej, vundet af Midtfjord EL, er opstartet i uge 32 og forventes færdigt i oktober. Tag afventes til efteråret 2020. Ventilation og tag betales af kommunens ejendomscenter.

Børnehaven Bakgården, flytning til Østermarkskolen
Arkitektfirmaet Krogh & Madsen har vundet rådgivningsopgaven. Byggeriet er ved at starte op. Forventet ibrugtagning den 1. maj 2021

Vester Hornum skole, musiklokale
Tilbygning af musiklokale på Vester Hornum skole.  Der var licitation den 28. maj 2020. Den blev vundet af SOBO A/S og holder sig indenfor budgettet. Arbejdet er påbegyndt i uge 27 og går efter planen.

LBO Vestrup, gulvvarme, nye vægge og udetoilet
Projektet er gennemgået og tilpasset aktuelt behov med blandt andet ny dør ind til det eksisterende toilet, hvorved der etableres nem udeadgang for børnene. Vinduer og døre er skiftet, udvendige fliser ved LBO og solafskærmning på skolen. Arbejdet er afsluttet.

Aars skole, toiletter og vareelevator
Der har været møde med skoleleder og pedel på Aars Skole. På baggrund af indhentede overslagspriser igangsættes 2 mindre toiletforbedringsprojekter for personalet nu. Et større projekt bestående af elevator og toilettårn i tre etager med i alt 7 elevtoiletter igangsættes i efteråret 2021 og strækker sig ind i 2022. Dermed kommer projekterne til at passe med de afsatte midler, der strækker sig over årene 2020 - 2022.

Gedsted skole, musiklokaler
Er opstartet i uge 28 og forventes afsluttet i september

e-max.it: your social media marketing partner