VESTHIMMERLAND: Projektet Vandaksen Vesthimmerland har fået et økonomisk tilskud fra Friluftsrådet

Det er Jørgen Ørnskov, der er formand for foreningen Vandaksen, der netop har modtaget den gode besked med tilsagn om, at Friluftsrådet har valgt at støtte det ambitiøse stiprojekt Vandaksen i Vesthimmerland.  

Nye muligheder for friluftsliv
-I projektet, der strækker sig fra Løgstør i nord til Louns Bredning i syd, skaber vi bedre adgang og tilgængelighed til naturen og åbner for nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser for en bred målgruppe, forklarer Jørgen Ørnskov og fortsætter: I praksis betyder det, at vi afmærker, udlægger og forbedrer ruter, udlægger ”trædesten”, opsætter fortællebænke, shelters og saunaer, og alt sammen for at skabe et sammenhængende stisystem ved Himmerlands Vestkyst som kan bruges af alle og som både kan tilgås fra vandsiden og fra landsiden. 

Unik ”vestkyst
Det giver unikke muligheder, eksempelvis er Vesthimmerlands vestkyst det eneste sted i landet, hvor man kan opleve og besejle fjord, å og sø på samme tur, fortæller Jørgen Ørnskov. 
 

Han er formand for foreningen Vandaksen, der ud over en bestyrelse på 7 personer, også har en arbejdsgruppe med rod i en større følgegruppe af ildsjæle og repræsentanter fra foreninger og klubber, Vesthimmerlands Kommune, LAG, erhvervsinteresser m.fl. og det er denne gruppe af lokale ildsjæle og interessenter, der sammen har udviklet og konkretiseret tankerne og udarbejdet et projekt som kan realisere visionen.  

Adgang til naturen for alle
Pengene, som gruppen bag projektet har søgt i Friluftsrådet, skal gå til at forbedre adgangen til naturoplevelser for gangbesværede og kørestolsbrugere og motivere og inspirere endnu flere til oplevelser i naturen. 
 

-I samråd med brugere med funktionsnedsættelser har vi fået udpeget steder, hvor der bl.a. skal opsættes bænke, hvor kørestole kan placeres i midten så man kan sidde sammen på den samme bænk, se den samme udsigt og sammen læse den skriftlige naturformidling, som findes på mobile tavler på ryggen af bænkene. 

I forbindelse med bænkene skal der også etableres bedre adgang, samt enkelte steder opsættes træplateauer. 

Forbedringerne indgår således som et led i etableringen af det sammenhængende stisystem ”Vandaksen” ved Vesthimmerlands Vestkyst.  

-Vi retter en stor tak til Friluftsrådet. Med dette tilskud får vi nu mulighed for at realisere vore planer om, at gøre det lettere for gangbesværede at bruge og opleve Vesthimmerlands natur, slutter Jørgen Ørnskov. 

e-max.it: your social media marketing partner