VESTHIMMERLAND: 98% genanvendelse og en stigning på 400% af den indsamlede bløde plast. Det er resultatet af et forsøgsprojekt gennemført i Vester Hornum med 300 husstande.

En succeshistorie der måske aldrig bliver til mere på grund af regeringens ønske om at ensrette affaldssorteringen i hele landet, fortæller direktør for Vesthimmerlands Forsyning Morten Aaby Nielsen.  

Til at belyse ovenstående, var de nordjyske folketingsmedlemmer i sidste uge inviteret til inspiration og debat hos Vesthimmerlands Forsyning i Løgstør. Folketingsmedlemmerne blev blandt andet præsenteret for projektet i Vester Hornum og der blev talt om vigtigheden i at give kommunerne frihed til at skabe lokale ordninger og innovative løsninger.

Sorteringsglæde i Vesthimmerland
I Vesthimmerlands kommune har borgere siden 1. januar 2016 haft mulighed for at aflevere blød plast til storskraldsordningen. Den fornyede fokus på den bløde plast opstod, da Vesthimmerlands Forsyning i 2019 indgik et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, AAU og Farsø virksomheden Genplast, der bearbejder plastaffald til granulat.

Vester Hornum som forsøgsby
Formålet med forsøgsprojektet var at undersøge, om der med en informationskampagne kunne indsamles mere blød plast, hvis der blev udleveret indsamlingsposer til borgerne. Det var der Vester Hornum, som forsøgsby, hvor 300 husstande kom ind i billedet.

Samtidig skulle der være fokus på at sikre en høj genanvendelsesprocent, en troværdig sporbarhed og et nordjysk løft i den grønne omstilling.


Hos Vesthimmerlands Forsyning går ambitionen for affaldssortering længere end regeringens nye mål for kildesortering i de danske hjem. Blandt andet genanvendes indsamlet blød plast. 

Plads til lokale ordninger
De syv fremmødte folketingsmedlemmer anerkendte det flotte resultat. Marie Bjerre (V) fastslog, at det ikke var hensigten med loven, at der skulle sættes begrænsninger i forhold til hvor godt man som kommune må agere. Flere politikere påpegede, at det havde været et vigtigt punkt i klimaplanen at give kommunerne mulighed for at lave lokale ordninger.

Men det er ikke sådan bestyrelsesformand Jens Lauritzen og Morten Aaby Nielsen, direktør for Vesthimmerlands Forsyning læser udkastet til en ny affaldsbekendtgørelse. De mener, at barren er sat for lavt i bekendtgørelsen, og der skal være plads til at gøre det bedre end bare at indsamle al plast under et, som udkastet til affaldsbekendtgørelsen lige nu dikterer.

Til det siger Flemming Møller Mortensen (S): - Jeg er blevet bekræftet i, at vi politisk er på rette vej, men vi er også blevet sparket lidt i bagen, og har fået at vide, at vi skal passe på med ikke at gøre det for stramt, for der skal netop være mulighed for at gøre det endnu bedre end de andre.

To fromme ønsker
Vesthimmerlands Forsyning håber på, at debatten med folketingsmedlemmerne har skabt en ny dialog om, hvilken frihed kommunerne/affaldsselskaberne fremadrettet skal have og opfordrer politikerne til at handle på disse to budskaber: 1. Der skal være plads til individuelle ordninger og samarbejde med lokale virksomheder i den kommende bekendtgørelse og affaldsplan. 2. Vesthimmerlands Forsyning siger stort ja til klimaaftalens mål om indsamling af flere fraktioner, men tidsfristen er helt urealistisk

FAKTA: 98% blød plast fra Vester Hornum genanvendt
Forsøgsprojektet i Vester Hornum har sat Vesthimmerlands Forsyning på genbrugslandkortet. Noget så simpelt som at sortere blød plast for sig har været en stor succes i forhold til genanvendelse.

Affaldssortering er blevet en del af hverdagen, men i Vester Hornum har de som et forsøg i år, gået skridtet videre, ved at sortere affaldet i endnu flere forskellige typer med henblik på en bedre genanvendelse. Mængden af sorteret plast blev firedoblet. 

Normalt skal borgerne i Vesthimmerland blot sortere det hårde plast fra, mens det bløde, altså plasticposer o.lign. ryger ud med restaffaldet. Men i forsøgsprojektet i Vester Hornum blev borgerne bedt om at sortere den bløde plast i særlige sække, som blev hentet sammen med storskrald, og det viste sig at være en rigtig god idé.

Fordi den bløde plast var helt ren og ikke først skulle sorteres fra andet plast eller affaldstyper, kunne hele 98 procent genanvendes hos virksomheden Genplast i Farsø. Her bliver det til nye plastprodukter, og processen koster kun 1/8 af hvad det ellers vil have kostet, hvis plasten skulle sorteres på et anlæg og derefter vaskes.e-max.it: your social media marketing partner