VESTHIMMERLAND: Aars Boligforening, der har udlejningsboliger i mange byer i Vesthimmerland, heriblandt Farsø, har valgt ny formand. 

Det skete på et repræsentantskabsmøde i mandags, hvor den hidtidige næstformand Jørn Jensen, Aars blev valgt til ny formand. Han afløser Niels Krogh Madsen, som efter 18 år på formandsposten ikke ønskede at fortsætte.

Nyvalgt til hovedbestyrelsen blev desuden Leif Thomsen og Per Danielsen, begge Aars. Sidstnævnte indtræder i stedet for afdøde Jørn Holm Jensen. Genvalgt til hovedbestyrelsen blev Bruno Hald og Mogens Friis, begge Aars, og Grethe Olesen Hornum.

Niels Krogh Madsen kunne i sin sidste formandsberetning berette om et travlt år:

-Vi har holdt licitation på 54 boliger på Klokkelyngen i den sydlige del af Aars. Projektet er opdelt i to etaper med etape et på 34 boliger. Arbejdet påregnes startet i oktober/november 2020.

I oplandsbyerne har vi haft licitation over 25 huse, nemlig i Haubro (tre huse), Vegger (fire huse), Hvalpsund (seks huse), Gedsted (fem huse) og Aalestrup (syv huse). Byggeriet ventes startet i efteråret 2020.

Den afgående formand oplyste desuden, at Boligforeningen påtænker at opføre en boligbebyggelse på sin grund langs Gislumvej, Himmerlandsgade ved Aars Hotel.

-I Aalestrup arbejdes der sammen med Vesthimmerlands Kommune om opførelse af 16 boenheder. VI regner med byggestart først i 2021, pointerede Niels Krogh Madsen.

Niels Krogh Madsen redegjorde for Aars Boligforenings fremtidsplaner.

-Bestyrelsen og direktionen har arbejdet med en 10-12-års plan, hvor man prøver at planlægge udvidelser og opførelse af forskellige afdelinger i perioden i overensstemmelse med prognoser for udviklingen. Planerne gælder både for nye bebyggelser og renoveringer. Det er vigtigt, at Boligforeningen er klar med velegnede boliger, når der af hensyn til udvikling og bosætning er behov herfor.

Boligforeningen disponerer i 2020 over cirka 1.270 lejemål.

-Det går rigtig godt med udlejningen. I Aars By er der enkelte ledige lejemål, som er under genudlejning. I Aalestrup er der ledige lejemål, men der arbejdes med en helhedsplan for renovering af træ-kvarteret (Bøgevej/Pilevej samt Diget). I Farsø går udlejningen lidt trægt, men det går fremad af, sagde Krogh Madsen.

-Boligforeningen har lagt billet ind på tre renoveringsprojekter hos Landsbyggefonden. Når de er godkendt i fonden, vil projekterne blive forelagt beboerne i de berørte afdelinger.

e-max.it: your social media marketing partner