VESTHIMMERLAND: Albert Veggerby fra Løgstør og Brian Otte, der repræsenterer Farsø er valgt som henholdsvis formand og næstformand i Erhverv Væksthimmerlands bestyrelse.

På Erhverv Væksthimmerlands bestyrelsesmøde i august måned er der tradition for rotation i bestyrelsen. Hidtil har traditionen været, at formandsposten automatisk er gået på skift mellem de fire erhvervsråds udpegede formandskandidater. En formand har derfor ikke tidligere siddet i mere end et år på posten, men har dog kunnet få den tilbage hvert fjerde år.

For første gang konstituerer bestyrelsen sig selv
Siden sidste års rotation har foreningen fået indføjet i vedtægterne, at både formands- og næstformandsposterne følger det mere sædvanlige foreningsprincip, nemlig at formændene vælges blandt bestyrelsens medlemmer og har mulighed for at blive genvalgt flere år i træk. For første gang i foreningens historie var der derfor formandsvalg på dette års sommerbestyrelsesmøde i august.

Albert Veggerby var fungerende formand fra året før, og har haft posten for fire år siden, mens Brian Otte to gange tidligere har fungeret som foreningens formand. Det er derfor et par yderst kvalificerede og velkendte formandsprofiler, der nu er valgt til posterne.

En tradition, der dog ikke er ændret på, er, at der ligeledes på sommerens bestyrelsesmøde skiftes ud blandt de foreningsmedlemmer, som erhvervsrådene hver har udpeget to af. Farsø Erhvervsråd har valgt at sende områdedirektør Claus Sejrup Villadsen fra Den Jyske Sparekasse til bestyrelsen. Han afløser statsaut. revisor Ole Hosbond Poulsen fra Beierholm.

Den nye konstituerede bestyrelse og formandskabet vil arbejde for at styrke foreningens gennemslagskraft, styrke det erhvervsmæssige sammenhold i hele kommunen og gøre det endnu mere attraktivt at drive virksomhed i Vesthimmerland.

e-max.it: your social media marketing partner